Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By bachkim_8k_9x
#752188 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Lời mở đầu........................................................................................................ 4

Chương I ....................................................................................................... 5

Tổng quan về ngành thép thế giới và những thách thức của ngành thép
Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ................................. 6


I. Tổng quan về ngành thép thép thế giới................................................... 6
1. Thị trường thép thế giới ...................................................................... 6
1.1 Cung .............................................................................................. 9
1.2 Cầu............................................................................................... 11
1.3 Giá ............................................................................................... 12
2.Vài nét về ngành công nghiệp sản xuất thép tại một số quốc gia Châu
Á............................................................................................................ 14
2.1 Ngành công nghiệp sản xuất thép tại Nhật Bản .......................... 14
2.2 Ngành công nghiệp sản xuất thép tại Trung Quốc ...................... 16
2.3 Ngành công nghiệp sản xuất thép tại các nước Đông Nam Á .... 19
2.4 Một số kinh nghiệm trong phát triển ngành thép ........................ 21
II. Thách thức của ngành thép Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế
quốc tế ...................................................................................................... 24
1. Việt Nam và vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế................................... 24
1.1 Mục tiêu, nguyên tắc, nội dung hội nhập kinh tế quốc tế của Việt
Nam ................................................................................................... 26
1.2 Những nội dung cơ bản trong các cam kết hội nhập của Việt Nam
........................................................................................................... 30
2. Thách thức của ngành thép Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết hội nhập ........................................................................................... 32Chương II ................................................................................................... 35

Ngành thép Việt Nam trong những năm gần đây .................................. 35
I. Sự hình thành và phát triển ngành thép ở nước ta ................................ 35
1. Sự hình thành và phát triển ngành thép ở nước ta ............................ 35
2. Những thành tựu đã đạt được ........................................................... 38
II. Thực trạng ngành thép Việt Nam ........................................................ 40
1.Về cung .............................................................................................. 41
2. Về cầu ............................................................................................... 43
3. Về các loại sản phẩm ........................................................................ 45
4. Về nguồn nguyên liệu ....................................................................... 46
5. Về công nghệ .................................................................................... 47
6. Về các đơn vị sản xuất và kinh doanh thép ...................................... 48
7. Nguồn nhân lực ................................................................................. 52
8. Về xuất khẩu ..................................................................................... 53
III. Một số bất cập chủ yếu của ngành thép Việt Nam hiện nay .............. 53
1. Sự mất cân đối nghiêm trọng trong đầu tư phát triển ....................... 54
2. Khả năng cạnh tranh thấp ................................................................. 55

3. Sự cạnh tranh không bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong ngành
............................................................................................................... 58
4. Thiếu thông tin thị trường ................................................................. 59Chương III .................................................................................................. 60

Phương hướng phát triển và giải pháp đối với ngành thép Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ................................................ 60
I. Phương hướng phát triển ngành thép trong quá trình hội nhập kinh tế
quốc tế ...................................................................................................... 61
1. Quy hoạch phát triển ngành thép Việt Nam đến năm 2010 ............. 61
2. Định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển ngành thép Việt
Nam trong thời kỳ hội nhập .................................................................. 65
II. Một số giải pháp để ngành thép Việt Nam hội nhập thành công ........ 67
1. Đối với toàn ngành thép.................................................................... 67
1.1 Đầu tư cho một tầm nhìn lâu dài, nâng cao tính cạnh tranh của
sản phẩm ............................................................................................ 68
1.1.1 Chiến lược sản phẩm............................................................ 69
1.1.2 Chiến lược hạ thấp chi phí ................................................... 70
1.1.3 Chiến lược chuyên biệt hoá sản phẩm ................................. 72
1.1.4 Chiến lược marketing........................................................... 72
1.1.5 Chiến lược đổi mới công nghệ............................................. 73
1.1.6 Chiến lược con người........................................................... 74
1.1.7 Chiến lược vốn ..................................................................... 75
1.1.8 Chiến lược trong hội nhập kinh tế quốc tế............................ 75
1.2 Tiến tới hợp tác, liên kết với nhau để tạo thế và lực cho ngành
thép Việt Nam.................................................................................... 76
2. Đối với Nhà nước.............................................................................. 77
2.1 Đẩy mạnh về cải cách cơ chế ...................................................... 78
2.2 Các biện pháp quản lý nhập khẩu................................................ 79
2.3 Chính sách thuế ........................................................................... 80
2.4 Giải pháp đầu tư .......................................................................... 81
2.5 Chính sách tiền tệ ........................................................................ 82

Kết luận ........................................................................................................... 83

Tài liệu tham khảo ......................................................................................... 85

Danh mục các từ viết tắt ................................................................................ 87

Phụ lục ............................................................................................................ 88

Lời mở đầu

Trong bối cảnh khu vực hoá và toàn cầu hoá đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay, mọi quốc gia đều đặt vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế lên vị trí hàng đầu. Đây chính là tiền đề quan trọng cho các hoạt động hợp tác song phương, đa phương, tiểu vùng và khu vực trở nên ngày một sôi động trên phạm vi toàn thế giới. Hội nhập kinh tế quốc tế vừa là đòi hỏi khách quan của nền kinh tế thế giới nói chung, vừa là nhu cầu nội tại của sự phát triển kinh tế mỗi nước. Đối với Việt Nam, thông qua hội nhập kinh tế, nền kinh tế của ta sẽ được gắn kết chặt chẽ với nền kinh tế khu vực và thế giới, đồng thời tham gia tích cực vào phân công lao động quốc tế. Là một bộ phận không thể tách rời của nền kinh tế thế giới, nước ta có thể tận dụng được những cơ hội do hội nhập kinh tế quốc tế mang lại, đồng thời chủ động ứng phó với những thách thức do quá trình này đặt ra.
Theo kế hoạch phát triển công nghiệp Việt Nam đến 2010, ngành thép được xác định là một trong những ngành công nghiệp trọng điểm của nền kinh tế nước nhà. Là vật tư chiến lược không thể thiếu được của nhiều ngành công nghiệp và xây dựng, tầm quan trọng của thép là không thể phủ nhận. Như vậy, vấn đề phát triển ngành thép hiệu quả và bền vững có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế Việt Nam theo định hướng công nghiệp hoá - hiện đại hóa, đưa nước ta nhanh chóng hội nhập nền kinh tế khu vực và thế giới.
Ngành sản xuất thép ở nước ta đã được Đảng và Nhà nước quan tâm xây dựng và phát triển từ rất sớm. Ngay khi hoà bình lập lại trên miền Bắc, khu liên hợp Gang thép Thái Nguyên – nhà máy sản xuất thép đầu tiên của ta
– đã được xây dựng với sự giúp đỡ của Trung Quốc. Sau đó, khi đất nước thống nhất, chúng ta lại tiếp tục tập trung phát triển ngành sản xuất thép trong nước để phục vụ phát triển kinh tế và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nước nhà. Hơn 40 năm qua, nhờ những nỗ lực to lớn của toàn ngành thép, n- ước ta từ việc phải nhập khẩu toàn bộ thép phục vụ cho nhu cầu nội tại đến nay về cơ bản đã đáp ứng đủ nhu cầu trong nước về thép xây dựng và có một

phần xuất khẩu ra thị trường bên ngoài. Vậy, hiện tại và trong thời gian tới đây, liệu ngành thép Việt Nam đã có đủ thế và lực để cùng cả nước bước vào vận hội mới của những thời cơ và thách thức mà quá trình hội nhập kinh tế quốc tế mang lại hay chưa?

Với mục đích tìm hiểu một cách cụ thể hơn về ngành thép của Việt Nam trong bối cảnh chung của thị trường thép thế giới cùng những thách thức trong việc thực hiện các cam kết hội nhập của Việt Nam, em đã lựa chọn đề tài “Ngành thép Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế” cho bài khoá luận của mình.
Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chính của khoá luận bao gồm 3 phần:

- Chương I: Tổng quan về ngành thép thế giới và những thách thức của ngành thép Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
- Chương II: Ngành thép Việt Nam trong những năm gần đây

- Chương III: Một số giải pháp đối với ngành thép Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement