Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Panteno
#752081 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho vay XNK tại Ngân hàng ngoại thương việt NAm
KILOBOOKS.COM


2

LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................5

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU Ở NHTM TRONG NỀN KINH TẾ THN TRƯỜNG........7
I. HOẠT ĐỘNG XNK VÀ VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU
...................................................................7
1. Sự ra đời và phát triển của ngân hàng .....................................................7 2. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với hoạt động kinh doanh XNK .....8
2.1. Vai trò của hoạt động xuất nhập kh u đối với nền kinh tế................8
2.1.1. Vai trò của hoạt động xuất kh u ..................................................9 2.1.2. Vai trò của hoạt động nhập kh u ...............................................10
2.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với hoạt động xuất nhập kh u 11

II. HOẠT ĐỘNG CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NHTM..............12
1. Nguyên tắc cho vay của tín dụng ngân hàng ..........................................12 2. Các nghiệp vụ cơ bản trong cho vay xuất nhập kh u............................13
2.1. Cho vay thông thường .......................................................................13 2.2. Tín dụng thuê mua - Leasing.............................................................15 2.3. Cho vay thấu chi (Overdraft) ............................................................15 2.4. Nghiệp vụ cho vay trên cơ sở hối phiếu ............................................16
2.4.1. Tín dụng chiết khấu hối phiếu ..................................................16 2.4.2. Tín dụng đối với hối phiếu tư nhân nợ (kỳ phiếu) ....................19 2.4.3. Tín dụng chấp nhận hối phiếu ..................................................20
2.5. Nghiệp vụ cho vay trong khuôn khổ tín dụng chứng từ...................21 2.6. Nghiệp vụ tín dụng ứng trước cho hoạt động xuất nhập kh u ........23
2.6.1. Đối với nhà xuất kh u...............................................................23 2.6.2. Đối với nhà nhập kh u..............................................................25

III. CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU .....................................................26
1. Chính sách khách hàng ...........................................................................26 2. Chính sách hạn mức tín dụng .................................................................26 3. Chính sách lãi suất...................................................................................27 4. Chính sách đảm bảo tín dụng .................................................................27 5. Chính sách kiểm tra giám sát việc sử dụng vốn .....................................28 6. Chính sách thu nợ, xử lý nợ và điều chỉnh lãi suất ................................29
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM ............................30
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Để đẩy mạnh xuất khẩu cần nâng cao chất lượng, mở rộng sản xuất, đa dạng hóa các mặt hàng. muốn vậy phải có sự đầu tư thích đáng về máy móc thiết bị cũng như cô
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement