Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#752036 Tải miễn phí luận văn

LỜI MỞ ĐẦU
Tài chính, ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với một doanh nghiệp các nhà quản lý ngày càng quan tâm hơn đến việc phân tích các tỷ số tài chính, thể hiện tình hình tài chính của doanh nghiệp cũng như quan tâm đến việc xây dựng và duy trì tình hình tài chính lành mạnh ổn định cho doanh nghiệp. Bởi lẽ khi họ tiến hành đầu tư hay sản xuất họ đều mong muốn đồng tiền của họ bỏ ra sẽ mang lại lợi nhuận cao nhất. Bên cạnh những lợi thế có sẵn thì nội lực tài chính của doanh nghiệp là cơ sở cho hàng loạt các chính sách đưa doanh nghiệp đến thành công. Việc phân tích tình hình tài chính, sẽ giúp doanh nghiệp xác định đầy đủ và đúng dắn nguyên nhân mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến tình hình tài chính của doanh nghiệp mỡnh. Đú có lẽ là một trong những lý do, khiến cho phân tích tình hình tài chính đứng một vai trò đặc biệt quan trọng và không thể thiếu trong bất lỳ doanh nghiệp nào, và đó là con đường ngắn nhất để tiếp cận bức tranh toàn cảnh tình hình tài chính của doanh nghiệp mình. Thấy được cả ưu điểm, nhược điểm cũng như nguyên nhân của những nhược điểm đó để có thể định hướng kinh doanh đúng đắn trong tương lai.
Cũng như các doanh nghiệp khác Công ty TNHH Đức cường là một công ty thương mại chuyên cung cấp phụ tùng máy xúc máy ủi, nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc phân tích tình hình tài chính là hết sức cần thiết trong quá trình duy trì và phát triển. Tuy rằng công ty cũn khỏ non trẻ, và đã phần nào khẳng định chỗ đứng của mình trên thị trường. Cũng như công ty TNHH thương mại khác, công tác phân tích tình hình tài chính ở công ty còn đang ở chặng đầu của quá trình phát triển và còn nhiều hạn chế. Xuất phát từ những lý do trên, cùng với quá trình tìm hiểu về môi trường của công ty TNHH Đức cường em xin nghiên cứu chuyên đề với đề tài "phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH Đức Cường"
Nội dung chính của đề tài gồm 3 phần:
Chương1:Những vấn đề chung về phõn tích tài chớnh doanh nghiệp
Chương 2: Phõn tích tình hình tài chớnh của công ty TNHH Đức Cường
Chương3:Nhận xét đánh giá về công tác tài chớnh của công ty
Chương 1
Những vấn đề chung về phõn tích tài chớnh doanh nghiệp
1.1 Một số vấn đề chung về phân tích tài chính
1.1.1 Khái niệm về phân tích tài chính
1.1.1.1 Khái niệm
Phân tích tài chính là một tập hợp các khái niệm, phương pháp, công cụ theo một hệ thống nhất định cho phép thu thập và sử lý các thông tin kế toán cũng như các thông tin khác trong quản lý doanh nghiệp nhằm đưa ra những đánh giá chính xác, đúng đắn về tình hình tài chính , khả năng và tiềm lực của doanh nghiệp, giúp nhà quản lý kiểm soát tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cũng như đoán trước những rủi ro có thể xảy ra trong tương lai để đưa các quyết định xử lý phù hợp tùy theo mục tiêu theo đuổi.
1.1.1.2 Mối quan hệ tài chính doanh nghiệp
• Quan hệ giữa doanh nghiệp và Nhà nước
Đây là mối quan hệ phát sinh khi doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, khi Nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp.
• Quan hệ giữa doanh nghiệp với thị trường tài chính
Quan hệ này được thể hiện thông qua việc doanh nghiệp tìm kiếm nguồn tài trợ. Trên thị trường tài chính, doanh nghiệp có thể vay ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn, có thể phát hành cổ phiếu và trái phiếu để đáp ứng nhu cầu vốn dài hạn. Ngược lại, doanh nghiệp phải trả lãi vay và vốn vay, trả lãi cổ phần cho các nhà tài trợ
• Quan hệ giữa doanh nghiệp với các thị trường khác
Trong nền kinh tế, doanh nghiệp có quan hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp khỏc trờn thị trường hàng hóa, dịch vụ thị trường sức lao động. Đây là thị trường mà tại đó doanh nghiệp tiến hành mua sắm máy móc thiết bị … Điều quan trọng là thông qua thị trường, doanh nghiệp có thể xác định được nhu cầu hàng hóa , và dịch vụ cần thiết cung ứng. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp hoạch định ngân sách đầu tư, tiếp thị nhằm thỏa mãn nhu cầu thị trường
• Quan hệ nội bộ doanh nghiệp
Đây là quan hệ giữa các bộ phận sản xuất – kinh doanh, giữa cổ đông và người quản lý, giữa cổ đông và chủ nợ, giữa quyền sử dụng vốn và quyền sở hữu vốn. Các mối quan hệ này thể hiện thông qua hàng loạt chính sách của doanh nghiệp như: chính sách cổ tức, chính sách đầu tư…


Link download: :clap: nhớ thank
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement