Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By trslan_pn
#751871 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp hoàn thiện dịch vụ vận tải biển tại công ty Sông Thu
KILOBOOKS.COM
Chuyên đề tốt nghiệp

GVHD
: Th.S Trần Văn Nghiệp
Trang: 2

PHẦN I.
DNCH VỤ VẬN TẢI BIỂN VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG
PHÁT TRIỂN KINH TẾ.
Vận tải đường biển ra đời khá sớm so với các phương thức vận tải khác. Ngay
từ thế kỷ thứ VI trước công nguyên con người đã biết lợi dụng biển làm các
tuyến đường giao thông để giao lưu các vùng, các miền, các quốc gia khác nhau
trên thế giới. Cho đến nay vận tải đường biển được phát triển mạnh mẽ và trở
thành ngành vận tải hiện đại trong hệ thống vận tải quốc tế.
I.
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN.
1.
Vai trò.
Hiện nay vận tải đường biển giữ vị trí rất quan trọng trong chuyên chở hàng
hoá trên thị trường thế giới. Vận tải đường biển là ngành vận tải chủ chốt so với
các phương tiện vận tải khác trong chuyên chở hàng hoá xuất nhập khNu, nó đảm
nhận chuyên chở gần 80% tổng khối lượng hàng hoá trong buôn bán quốc tế.
Nguyên tắc “ tự do đi biển” đã tạo thuận lợi cho ngành vận tải đường biển và nhờ
đ
ó tàu thuyền mang mọi quốc tịch được tự do hoạt động trên các tuyến thương
mại quốc tế. Khối lượng chuyên chở hàng hoá bằng đương biển quốc tế tăng
nhanh qua các giai đoạn.
2.
Đặc điểm.
Vận tải đường biển có thể phục vụ chuyên chở tất cả các loại hàng hoá trong
buôn bán quốc tế.Vận tải đường biển thích hợp trên cự ly rất dài, khối lượng lớn.
Tuy nhiên vận tải đường biển không thích hợp vớ chuyên chở hàng hoá đòi hỏi
thời gian giao hàng nhanh, trong chuyên chở đường biển gặp nhiều rủi ro và
nguy hiểm.
Các tuyến đường trên biển hầu hết là những tuyến đường giao thông tự nhiên.
Do đó không đòi hỏi phải đầu tư nhiều về tiền vốn, nguyên vật liệu, sức lao động
để
xây dựng và bảo quản các tuyến đường vận tải đưồng biển. Đây là một trong
những nguyên nhân làm cho giá thành vận tải đường biển thấp hơn so với các
phương tiện vận tải khác.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1, dịch vụ vận tải biển và vai trò của nó trong phát triển kinh tế. vận tải đường biển ra đời khá sớm so với các cách vận tải khác
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement