Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Mannie
#751408 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nốiKhoá luận tốt nghiệp Phạm Cao Huệ ChiLời nói đầu
Nguyên nhân lựa chọn đề tài
Nếu một nền kinh tế nhỏ như Việt Nam chủ động thâm nhập hệ thống phân công và chuyên môn hoá sản xuất và thương mại quốc tế sẽ đưa lại khả năng tiếp cận vốn, công nghệ, kĩ năng quản lý tân tiến để thúc đẩy phát triển kinh tế, mang lại hiệu quã xã hội thì cũng chính nó đặt trước chúng ta những thử thách cam go, và một môi trường cạnh tranh khốc liệt. Trong bối cảnh đó, chúng ta chỉ có một sự lựa chọn, hay là mài sắc những công cụ cạnh trạnh của mình để tiếp tục phát triển và trở nên hùng mạnh, hay là bị nuốt chửng.
Đánh giá sự phát triển của đất nước trong hơn 15 năm đổi mới, Việt Nam đã dần hình thành và hoàn chỉnh các cơ chế, chính sách hỗ trợ và đẩy mạnh xuất khẩu, tăng cường, nâng cao năng lực cạnh tranh. Song có một đặc điểm dễ nhận thấy là các công cụ, biện pháp hỗ trợ vẫn mang tính can thiệp trực tiếp, và hỗ trợ cứng. Quy luật cho thấy khi chúng ta mở cửa thị trường thì những công cụ hỗ trợ cứng càng ngày càng bị triệt tiêu, đòi hỏi phải có những biện pháp, cách thức tinh vi hơn, và hiệu quả hơn.
Nhận thức được những thử thách mà nền kinh tế đang phải đối mặt và thấy được vai trò của các công cụ, biện pháp hỗ trợ “mềm”, tác giả đã lựa chọn đề tài này làm khoá luận tốt nghiệp của mình. Hi vọng có thể đưa ra những kiến giải của bản thân tác giả đúc rút dược trong quá trình làm đề tài, đề xuất xây dựng một mô hình hợp lý và hiệu qủa.
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đề tài nhằm đề xuất phương hướng và kế hoạch xây dựng mô hình một hệ thống xúc tiến xuất khẩu của Việt Nam như tên đề tài đã chỉ rõ. Phạm vi nghiên cứu của đề tài gồm:
- Các tổ chức, thể chế trong mạng lưới hệ thống xúc tiến xuất khẩu của Việt Nam hiện nay.
- Sự liên kết, các cấu thành nên mô hình xúc tiến xuất khẩu của Việt Nam, được nhìn nhận trên cơ sở sự hỗ trợ, liên kết giữa các tổ chức của Chính Phủ, các tổ chức phi Chính Phủ, các hiệp hội của doanh nghiệp...
- Hoạt động hỗ trợ xúc tiến xuất khẩu được hiểu trong đề tài này là các dịch vụ hỗ trợ mềm (bao gồm các dịch vụ tìm thông tin thị trường, nghiên cứu một đối tượng thị trường cụ thể, tư vấn, đào tạo, hỗ trợ kĩ thuật về các công cụ, biện pháp, chương trình xúc tiến xuất khẩu, tham gia hội chợ, triển lãm, .... ) phục vụ công tác xuất khẩu. Những dịch vụ tài chính, bảo hiểm, vận tải, hải quan... không phải dối tượng nghiên cứu của đề tài này.
- Đề tài đề cập đến định hướng phát triển các định chế hỗ trợ xuất khẩu, xây dựng mạng lưới phối hợp giữa các cơ quan chức năng - các tổ chức phi chính phủ - các hiệp hội ngành hàng, tập trung vào nghiên cứu các nỗ lực của Nhà nước nhằm tạo ra một dung môi tốt nhất và ưu đãi cho hệ thống thể chế này phát triển, đóng vai trò chủ động trong công tác xúc tiến xuất khẩu nói riêng và việc nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng xuất khẩu Việt Nam nói chung.
Phương pháp nghiên cứu:
Phương pháp nghiên cứu là phương pháp kết hợp giữa lý luận thực tiễn, kết hợp logic với lịch sử. Nghiên cứu được thực hiện căn cứ vào phương hướng, chủ trương của Đảng và Nhà nước, và đường lối phát triển kinh tế và thương mại nói chung, đồng thời dựa trên cơ sở thực tiễn trong hoạt động xuất khẩu và xúc tiến xuất khẩu của Việt Nam để phân tích.
Tác giả đã thực hiện nghiên cứu khảo sát đối với các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội và một số tổ chức hỗ trợ XTXK trên địa bàn để đánh giá sát sao và thực tế hơn nữa nhu cầu và nhận thức của các doanh nghiệp xuất khẩu về dịch vụ xúc tiến xuất khẩu và có cái nhìn từ nhiều phía với thực trạng hỗ trợ XTXK của Việt Nam.
Tác giả hi vọng sẽ có cơ hội để phát triển đề tài, đi sâu vào xây dựng một đề cương chi tiết về cơ cấu và hoạt động của một mô hình như thế.
Trong quá trình nghiên cứu, tui đã nhận được sự giúp đỡ quý báu từ Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Đình Tường, của các tổ chức, doanh nghiệp mà tui đã đến liên hệ lấy tài liệu và phỏng vấn, hoàn thiện khoá luận này.
Kết luận
Trong thời đại ngày nay, cạnh tranh là một phần tất yếu của cuộc sống. Cạnh tranh có sôi động thì mới có phát triển. Song để phát triển được trên thương trường quốc tế thì sản phẩm phải có sức cạnh tranh. Vậy sức cạnh tranh là gì? Làm thế nào để tăng cường năng lực cạnh tranh cho mỗi doanh nghiệp, cho toàn ngành và cho toàn bộ nền kinh tế. Câu hỏi ấy là nỗi trăn trở của mọi thành phần kinh tế, các nhà lãnh đạo cấp TW, các nhà quản trị doanh nghiệp. Tìm được lời giải cho bài toán khó hội nhập đó không phải dễ dàng, cũng không phải trách nhiệm của riêng ai. Điều quan trọng là Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp, mọi cấp, mọi ngành cùng gánh vác trọng trách ấy. Sẽ thật là sai lầm nếu ai đó còn mang nặng tư tưởng trông chờ vào sự bao cấp, bảo hộ của Nhà nước. Chính Phủ cũng hoà nhập vào môi trường thế giới cởi mở, phải tự thay đổi để phù hợp hơn với những thông lệ quốc tế. Những chính sách bảo hộ bằng thuế quan, hạn ngạch hay trợ cấp, trợ giá không lâu nữa sẽ không còn được coi là những chính sách “hợp lệ”. Trong bối cảnh đó, cách tiếp cận mới của Nhà nước là phải tăng cường xây dựng một môi trường ưu đãi và hỗ trợ cho các doanh nghiệp của mình. Và việc hình thành các cơ chế hỗ trợ và XTXK dường như là một phần trong lời giải đó.
Việc định hình và xây dựng nên một hệ thống tĩnh gồm các thể chế cần thiết không phải là việc khó, mà mấu chốt của vấn đề là ở chỗ làm thế nào để hệ thống đó vận hành, tự điều chỉnh, đổi mới và phát triển. Và yếu tố quan trọng nhất ở đây là con người, nhận thức của con người và kĩ năng quản lý. Để thành công các tổ chức và doanh nghiệp phải biết phối hợp với nhau. Chẳng thế mà xu hướng toàn cầu hiện nay là thành lập các liên minh thị trường để giảm bớt áp lực cạnh tranh. Từ thực tiễn nghiên cứu đề tài tui nhận thấy sự liên kết đó ở Việt Nam mới bắt đầu thành hình. Các tổ chức đều nhận thức được tất yếu phải có sự phối hợp hành động thì mới tạo nên hiệu quả của toàn bộ hệ thống. Song dường như chưa có ngườì đứng ra “cầm trịch” và tổ chức mạng lưới những mối quan hệ đó. VIETRADE mới thành lập và đi vào hoạt động chưa được nhiều nên còn nhiều khó khăn. Hơn nữa giữa các tổ chức thường vẫn tồn tại lâu này mối quan hệ cá nhân không chính thức, các quan hệ của các tổ chức với mạng lưới cơ sở của mình thì lỏng lẻo, mang tính hình thức là chính. Vì vậy việc cần làm ngay bây giờ là “thức tỉnh” mọi tổ chức, cá nhân doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức có liên quan về những khó khăn mà chúng ta đang phải đối mặt, phải đồng lòng, cùng hợp tác trong cơ chế chung để xây dựng một mạng lưới phù hợp, theo hướng phục vụ khách hàng. Và trong mạng lưới đó Cục xúc tiến thương mại sẽ là người điều phối ở trung tâm, là người nhạc trưởng của cả một dàn nhạc. Công cụ mà Cục xúc tiến có để điều khiển dàn nhạc đó là một khung chính sách, cơ chế đầy đủ. Thành công của dàn nhạc không chỉ phụ thuộc vào vai trò của VIETRADE mà vào cơ chế cùng đối thoại và cùng làm cho tất cả tổ chức, doanh nghiệp và những người có tâm huyết.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By Thanhantt2
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1013838 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement