Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Cuithbrig
#751263 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

MụC LụC

Lời Cảm ơn...................................................................................................................

Lời nói đầu ................................................................................................................ 1

Chương I: Quá trình tự do hoá thương mại ở ASEAN ........................... 3
I. Xu hướng khu vực hoá, toàn cầu hoá và tự do hoá thương mại ................ 3
1.1. Cơ sở lí luận của khu vực hoá, toàn cầu hoá ......................................... 3
1.2. Tự do hoá thương mại............................................................................ 5
1.2.1. Khái niệm và nội dung của tự do hoá thương mại........................... 5
1.2.2. Tự do hoá thương mại khu vực........................................................ 7
1.3. Tự do hoá thương mại, thiết lập khu vực mậu dịch tự do - nhu cầu cấp thiết để phát triển kinh tế ở các nước Đông Nam á .....................................
9

II. Quá trình tự do hoá thương mại ở ASEAN ............................................. 10
2.1. Sự chuyển hướng từ chính sách bảo hộ mậu dịch sang chế độ TM tự do và các chương trình cải cách TM đơn phương ........................................
11
2.2. Các chương trình tự do hoá thương mại khu vực: từ PTA đến AFTA ... 14

III. Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) ............................................. 16
3.1. Quá trình hình thành và phát triển khu vực mậu dịch tự do ASEAN 16
3.2. Những mục tiêu chính của AFTA ........................................................ 18
3.3. Những qui định của AFTA/CEPT ........................................................ 19
3.3.1. Vấn đề về thuế quan ................................................................ 20
3.3.2. Vấn đề loại bỏ các hạn chế định lượng, các rào cản phi thuế quan...............................................................................................................
23
3.3.3. Vấn đề hợp tác trong lĩnh vực hải quan.................................... 24
3.3.4. Quy định về tổ chức ..................................................... 26
3.4. Những vấn đề đặt ra đối với AFTA ...................................................... 27

Chương II: Những ảnh hưởng của việc tham gia AFTA đến nền kinh tế Việt Nam ....................................................................................................
31
I. Những thuận lợi và khó khăn đối với Việt Nam khi tham gia vào khu vực mậu dịch tự do AFTA ...........................................................................
32
1.1. Những thuận lợi trong tiến trình thực hiện CEPT/AFTA để hội nhập vào khu vực ..................................................................................................
34
1.2. Những khó khăn mà Việt Nam phải đối mặt khi thực hiện CEPT/AFTA .................................................................................................
36

II. Quá trình thực hiện CEPT/AFTA của Việt Nam .................................... 39
2.1. Về tổ chức ............................................................................................. 40
2.2. Lĩnh vực cắt giảm thuế quan ................................................................ 41
2.2.1. Những điểm thuận lợi và bất lợi trong biểu thuế xuất nhập khẩu hiện hành của Việt Nam ..............................................................................
41
2.2.2. Các danh mục hàng hoá theo qui định của CEPT ........................... 43
2.2.3. Lịch trình cắt giảm thuế .................................................................. 46
2.3. Những cải tiến trong lĩnh vực hải quan ................................................. 50
2.3.1. Điều hoà thống nhất danh mục biểu thuế quan của các nước ASEAN .........................................................................................................
50
2.3.2. Điều hoà về hệ thống tính giá hải quan ........................................... 51
2.3.3. Hệ thống hành lang xanh cho các sản phẩm của CEPT .................. 54
2.3.4. Hiệp định ASEAN về Hải quan ....................................................... 54

III. Những ảnh hưởng của việc tham gia vào Khu vực mậu dịch tự do AFTA tới nền kinh tế Việt Nam ...................................................................
55
3.1. Tác động tới thương mại ....................................................................... 55
3.1.1 Đối với xuất khẩu ............................................................................. 56
3.1.2. Về nhập khẩu .................................................................................. 58
3.1.3. Cán cân thương mại ......................................................................... 59
3.1.4. Tác động đến bảo hộ trong nước và năng lực cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam ............................................................................................
59
3.2. Tác động tới thu hút đầu tư nước ngoài ................................................. 61
3.3. Tác động tới nguồn thu ngân sách ........................................................ 63

Chương III: Các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong hội nhập AFTA................................................................
67
I. Quan điểm phát triển thương mại quốc tế của Việt Nam.......................... 67

II. Khả năng cạnh tranh của Việt Nam......................................................... 72
2.1. Khả năng cạnh tranh quốc gia................................................................ 72
2.2. Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp................................................. 75
2.2.1. Chi phí đầu vào đối với các doanh nghiệp Việt Nam....................... 75
2.2.2. Hạn chế về năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ lãnh đạo.........................................................................................................
77
2.2.3. Tình trạng thiếu thông tin, lờ mờ về hội nhập khu vực.................... 79
2.3. Khả năng cạnh tranh của hàng hoá........................................................ 80

III. Một số biện pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong hội nhập AFTA....................................................................................
82
3.1. Một số biện pháp của Nhà nước để nâng cao năng lực cạnh tranh trong hội nhập AFTA....................................................................................
82
3.1.1. Xây dựng định hướng chiến lược phát triển trong quá trình hội nhập...............................................................................................................
82
3.1.2. Xây dựng chính sách bảo hộ sản xuất trong nước một cách có lựa chọn, có điều kiện và có thời hạn đi đôi với công bố lộ trình giảm thuế nhập khẩu......................................................................................................

83
3.1.3. Không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật, đổi mới công tác hành chính, tổ chức liên quan.......................................................................
84
3.1.4. Phát triển cơ sở hạ tầng, hệ thống thông tin..................................... 86
3.1.5. Tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp những thông tin về thị trường khu vực và quốc tế................................................................................................
86
3.1.6. Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho kinh doanh trong hội nhập... 86
3.2. Một số biện pháp của doanh nghiệp Việt Nam nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong hội nhập AFTA............................................................
87
3.2.1. Chủ động tiếp cận và chuẩn bị cho tiến trình hội nhập AFTA......... 87
3.2.2. Tăng cường công tác xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp.................................................................
88
3.2.3. Đổi mới và hoàn thiện môi trường kinh doanh của doanh nghiệp............................................................................................................
89
3.2.4. Tổ chức hệ thống thông tin phản ánh kịp thời sự thay đổi nhu cầu và phát hiện nhu cầu mới trên thị trường mục tiêu........................................
89
3.2.5. Quan tâm đến thị trường trong nước nhưng đồng thời cũng tìm kiếm các đối tác kinh doanh trên thị trường ASEAN....................................
90

KếT luận.......................................................................................................................

Tài liệu tham khảo................................................................................................


Ngày nay, mọi người đều nhận thức được rằng một quốc gia không thể phát triển đầy đủ và giàu có nếu không có sự giao lưu về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội... với cộng đồng thế giới. Sự thật này đã khiến nhiều quốc gia xoá bỏ hận thù, hiềm khích, vượt qua không gian và những bất đồng về quan điểm... để thực hiện hợp tác và phát triển các quan hệ kinh tế.
Việt Nam cũng là một quốc gia không nằm ngoài qui luật này. Trải qua chiến tranh với Pháp, Mỹ, Nhật... nhưng giờ đây các quốc gia này không những là bạn hàng kinh tế lớn mà còn không thể thiếu của Việt Nam. Đã có lúc Việt Nam bị nhiều nước thế giới cũng như trong khu vực Đông Nam á hiểu lầm trong chiến tranh biên giới phía Tây Nam nhưng nhu cầu hợp tác phát triển giữa các quốc gia đã khiến Việt Nam xích lại gần hơn với Đông Nam á và trở thành một thành viên quan trọng trong Hiệp hội ASEAN. Là một quốc gia có nền kinh tế chưa phát triển còn kém so với Singapore, Thái Lan, Indonesia, Malaysia... nhưng Việt Nam vẫn luôn cố gắng hoàn thành mọi chương trình trong khuôn khổ Hiệp hội: từ các chương trình hợp tác trong lĩnh vực xã hội cho đến các chương trình hợp tác kinh tế như AFTA, CEPT. Có thể nói, việc Việt Nam gia nhập vào ASEAN cũng như thực hiện CEPT/AFTA là phù hợp với xu hướng chung của thời đại. Việc gia nhập này không những có lợi cho Việt Nam mà còn cho cả các nước ASEAN trên phương diện chính trị lẫn kinh tế. Việc gia nhập này sẽ mang lại những cơ hội mới đồng thời cũng đặt ra không ít khó khăn thử thách trong quá trình phát triển khi mà hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam còn thấp. Vì vậy, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX đã khẳng định: “Nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, phát triển mạnh mẽ trong thời kì đổi mới, đó là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và nhân dân ta. Nhiều thay đổi chắc chắn sẽ diễn ra trong hoạt động kinh tế - xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành và nguồn thu của Chính phủ, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng và các tầng lớp xã hội...” Xuất phát từ tình hình và các vấn đề thực tế trên, em đã chọn đề tài “Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) và những tác động của AFTA đến Việt Nam” làm khoá luận tốt nghiệp của mình.
Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và tài liệu tham khảo, khoá luận tốt nghiệp được trình bày trong 3 chương, đi từ lí luận đến thực tiễn và từ đó đưa ra những phương hướng và biện pháp phát triển. Yếu kém lớn nhất của Việt Nam trong quá trình hội nhập khu vực AFTA nói riêng và thế giới nói chung là năng lực cạnh tranh. Vì vậy em muốn dành chương III của khoá luận để phân tích và đưa ra các biện pháp để nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong hội nhập AFTA.
Chương I : Quá trình tự do hoá thương mại ở ASEAN
Chương II : Những ảnh hưởng của việc tham gia AFTA đến nền kinh tế Việt Nam
Chương III : Các biện pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong gia nhập AFTA.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement