Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#750977 Tải miễn phí

Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt trên thị trường quốc tế
hiện nay, để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải luôn tự vận
động, cạnh tranh, tận dụng các lợi thế cạnh tranh, năng lực, khả năng
tiềm tàng…để tìm ra các hướng phát triển cho riêng mình. Hoạch
định một chiến lược xuất khẩu không chỉ là vấn đề được các nhà
quản lý vĩ mô quan tâm mà cả các doanh nghiệp cũng rất coi trọng.
Một chiến lược xuất khẩu hợp lý sẽ giúp cho doanh nghiệp củng cố
ổn định và phát triển vị trí của mình trên thị trường nước ngoài một
cách ổn định, lâu dài và góp phần đảm bảo sự tăng trưởng bền vững
cho hoạt động kinh doanh xuất khẩu của doanh nghiệp trong dài hạn.
Trước thực trạng trên, tui quyết định thực hiện đề tài: “Hoạch định
chiến lược xuất khẩu sản phẩm gỗ sang thị trường EU tại Công ty
TNHH Bình Phú” để làm đề tài luận văn tốt nghiệp.
2. Mục đích nghiên cứu:
Làm rõ các vấn đề lý luận về chiến lược cấp đơn vị kinh
doanh, quy trình hoạch định chiến lược xuất khẩu. Đánh giá một
cách toàn diện về chiến lược hiện tại và quá trình hoạch định chiến
lược của công ty. Hoạch định một chiến lược xuất khẩu có tính khả
thi cao và ứng dụng vào thực tế của công ty.
3. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu:
a. Đối tượng nghiên cứu của luận văn:
Nghiên cứu hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu và thực
trạng công tác hoạch định chiến lược xuất khẩu tại Công ty TNHH
Bình Phú, nghiên cứu các nhân tố hình thành nên chiến lược xuất
khẩu sản phẩm gỗ tại Công ty TNHH Bình Phú.
b. Phạm vi nghiên cứu:
- Về không gian: Nghiên cứu tình hình hoạt động sản xuất
kinh doanh, xuất khẩu sản phẩm gỗ tại Công ty TNHH Bình Phú.
- Về thời gian: Nghiên cứu phân tích thực trạng tình hình
hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu và công tác hoạch định
chiến lược xuất khẩu của công ty giai đoạn 2008-2011 và xây dựng
chiến lược xuất khẩu của công ty giai đoạn 2012-2020 tại thị trường
EU.
- Về thị trường nghiên cứu: Thị trường EU.
4. Phƣơng pháp nghiên cứu:
Để làm rõ các nội dung của đề tài nhằm đạt được mục tiêu
nghiên cứu, ở đây tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu của
trường phái quản trị chiến lược hiện đại, hoạch định chiến lược dựa
vào nguồn lực, nhận diện nguồn lực tạo ra lợi thế cạnh tranh bền
vững để xây dựng chiến lược xuât khẩu của công ty.
5. Bố cục đề tài:
Đề tài được xây dựng thành 3 chương.
Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạch định chiến lược xuất khẩu trong
các đơn vị kinh doanh quốc tế
Chương 2: Thực trạng hoạch định chiến lược xuất khẩu sản phẩm
Gỗ sang thị trường EU tại Công ty TNHH Bình Phú
Chương 3:Hoạch định chiến lược xuất khẩu sản phẩm gỗ sang thị
trường EU tại Công ty TNHH Bình Phú giai đoạn 2012-2020.
6. Tổng quan tại liệu nghiên cứu
Với đế tài “Hoạch định chiến lược xuất khẩu sản phẩm gỗ
sang thị trường EU tại Công ty TNHH Bình Phú”, đây là một đề tài
tương đối mới tại công ty, hiện chưa được nghiên cứu, nhưng được
sự tư vấn và giúp đỡ tận tình của cán bộ hướng dẫn khoa học
PGS.TS.Nguyễn Thị Như Liêm tác gỉa đã chọn đề tài này để thực
hiện nghiên cứu cho luận văn Thạc sỹ kinh tế-Chuyên ngành Quản
trị kinh doanh. Để thực hiện nghiên cứu tác gỉa sẽ dựa trên cơ sở
tham khảo từ một số luận văn đã nghiên cứu tại trường Đại Học
Kinh Tế Đà Nẵng đã bảo vệ từ năm 2009-2011, dựa trên nền tảng cơ
sở lý luận của những đề tài đó và trên cơ sở tham khảo từ nhiều
nguồn tài liệu, sách tham khảo biên soạn mới nhất về chính sách sản
phẩm trong hoạt động marketing của doanh nghiệp, đó là các giáo
trình giảng dạy tại các trường đại học (Trường đại học kinh tế Đà
Nẵng, trường đại học kinh tế Tp.Hồ Chí Minh ), cùng một sách của
một số học gia đã được biên soạn và được biên dịch từ tài liệu nước
ngoài, tác gỉa đã chọn lọc để tiến hành nghiên cứu đề tài này.


Link download:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement