Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Brook
#750823 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Để tồn tại và phát triển thích ứng với một nền kinh tế thị trường, các doanh
nghiệp luôn phải tìm cách đối phó với những cạnh tranh khốc liệt từ các doanh nghiệp
khác. Nhất là trong giai đoạn nền kinh tế Việt Nam đang bước vào hội nhập với nền
kinh tế thế giới, nhu cầu thông tin cho quản lý của quá trình sản xuất kinh doanh đối
với các doanh nghiệp hiện nay là một điều không thể thiếu được. Kế toán - một bộ
phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế - tài chính, có vai trò
tích cực trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế. Thông tin kế
toán không chỉ quan trọng và cần thiết cho các doanh nghiệp mà còn cần thiết cho các
đối tượng khác có quyền lợi trực tiếp hay gián tiếp với doanh nghiệp.
Tuy nhiên, để kế toán có thể phát huy một cách tốt nhất chức năng thông tin và
kiểm tra của mình thì cần xây dựng một hệ thống kế toán hoàn chỉnh. Với hệ
thống này thông tin được cung cấp không chỉ hướng vào các quá trình và các sự kiện
kinh tế đã xảy ra, mà còn phải hướng đến những diễn biến trong tương lai nhằm giúp
các nhà quản lý doanh nghiệp hoạch định, tổ chức điều hành, kiểm soát và đưa ra
những quyết định đúng đắn, phù hợp với các mục tiêu đã xác lập. Một hệ thống kế
toán đáp ứng được nhu cầu thông tin như thế phải là một hệ thống kế toán bao gồm hai
phân hệ: Kế toán tài chính (KTTC) và kế toán quản trị (KTQT).
Thông tin của KTTC phải tuân thủ các nguyên tắc kế toán, có tính phản ánh
khách quan các sự kiện kinh tế đã xảy ra, phải có độ chính xác gần như tuyệt đối.
Thông tin của KTTC cũng rất cần thiết cho việc lập kế hoạch nhưng chưa đầy đủ vì đó
chỉ là sự phản ánh quá khứ trong khi sự vật lại vận động không ngừng.
Đặc biệt, trong nền kinh tế thị trường do yêu cầu cần nhạy bén nắm bắt nhanh
cơ hội kinh doanh nên thông tin cung cấp cho các nhà quản trị cần linh hoạt, tốc độ và
phù hợp với từng quyết định không phải tuân thủ các nguyên tắc kế toán cũng như
phải chính xác tuyệt đối. Đó chính là thông tin KTQT. Thông tin do KTQT cung cấp
đặt trọng tâm cho tương lai – đó là những thông tin cần thiết một cách trực tiếp và
thường xuyên đối với các nhà quản trị - bộ não điều khiển toàn bộ hoạt động sản xuất
kinh doanh của doanh nghiệp, luôn cố gắng đảm bảo cho doanh nghiệp tồn tại và
không ngừng phát triển trong một nền kinh tế thị trường mang tính cạnh tranh ngày
càng gay gắt.
Thế nhưng, ở nước ta cho đến nay, nhận thức và hiểu biết về KTQT vẫn còn
nhiều hạn chế và chưa hoàn toàn thống nhất cả về lý luận lẫn thực tiễn. Khái niệm “Kế
toán” để nói về hệ thống kế toán của doanh nghiệp từ trước đến nay cũng chỉ đề cập
chủ yếu đến kế KTTC, mặc dù hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam vẫn có những
biểu hiện nhất định về KTQT. Vì thế, tổ chức KTQT với những nội dung thích ứng
trong điều kiện và môi trường hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam góp phần
hoàn thiện tính đồng bộ của hệ thống kế toán Việt Nam, đồng thời nâng cao hiệu quả
quản lý doanh nghiệp nước ta trong giai đoạn hiện nay là vấn đề có tính cấp thiết cả về
lý luận lẫn thực tiến ứng dụng.
Bên cạnh, trong quản lý, doanh nghiệp thường đối diện với nhiều tình huống
cần đưa ra các quyết định, để đi đến các quyết định cần dựa trên các cơ sở và
thông tin cần thiết. Trước hết, đó là mục tiêu của doang nghiệp. Mọi quyết định đưa ra
điều phải nhằm đạt được mục tiêu của doanh nghiệp. Sau mục tiêu chung, còn phải
xác định được yêu cầu và mục đích cụ thể của quyết định đưa ra. Sau đó, cần tìm
nhiều biện pháp khác nhau để đánh giá, so sánh và đi đến quyết định lựa chọn phương
án tốt nhất. Bước quan trọng nhất trong quá trình ra quyết định là đánh giá các phương
án qua phân tích chi phí và lợi nhuận thông qua KTQT. Đó là một trong những vai trò
rất quan trọng của KTQT giúp cho việc ra quyết định của các nhà quản trị.
Phần lớn thông tin do KTQT cung cấp nhằm phục vụ vai trò ra quyết định của
nhà quản trị. Đó là vai trò quan trọng xuyên suốt các khâu quản trị doanh nghiệp từ
khâu lập kế hoạch, tổ chức thực hiện cho đến kiểm tra đánh giá vai trò ra quyết định
được vận dụng liên tục trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Mặt khác, để
có thông tin thích hợp đáp ứng nhu cầu của nhà quản lý KTQT phải thực hiện các
nghiệp vụ phân tích chuyên môn vì những thông tin này thường không có sẳn mà
KTQT sẽ chọn lọc những thông tin cần thiết, thích hợp và tổng hợp trình bày chúng
theo một trình tự để cung cấp cho nhà quản trị. Bên cạnh KTQT còn giúp cho nhà
quản trị trong quá trình ra quyết định không chỉ bằng việc cung cấp thông tin thích hợp
mà còn bằng cách vận dụng các kỹ thuật phân tích vào từng tình huống kinh doanh
khác nhau từ đó nhà quản trị lựa chọn và ra quyết định thích hợp nhất
Từ nhận thức trên em đi vào nghiên cứu vấn đề: “Kế toán quản trị - cơ sở cho
các quyết định kinh doanh ngắn hạn.”
2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI
Đề tài được thực hiện nhằm tìm hiểu vai trò ra quyết định của KTQT và việc
ứng dụng KTQT vào doanh nghiệp để phục vụ cho việc ra quyết định. Tuy nhiên, đề
tài đi sâu nghiên cứu phân tích việc ứng dụng KTQT cho việc ra các quyết định kinh
doanh ngắn hạn trong nhà máy thuốc lá An Giang. Trên cơ sở đó đề ra những kiến
nghị để xây dựng bộ phận KTQT tại doanh nghiệp.
3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Đề tài được thực hiện thông qua việc thu thập số liệu và thông tin trực tiếp từ
nhà máy thuốc lá An Giang như các báo cáo quyết toán năm, báo cáo kết quả hoạt
động sản xuất kinh doanh, các báo cáo thống kê như (Báo cáo nhập, xuất nguyên vật
liệu, báo cáo tiền lương và các chi phí có liên quan đến quá trình sản xuất kinh
doanh...), báo cáo giá thành, báo cáo lãi lỗ của từng mặt hàng....và tham khảo các ý
kiến giải trình từ các cán bộ công nhân viên của nhà máy. Từ đó dùng phương pháp
phân tích tổng hợp lồng ghép giữa lý thuyết và các tình huống kinh doanh cụ thể tại
nhà máy để đưa ra các quyết định kinh doanh. Ngoài ra đề tài còn tham khảo thông tin
từ sách, báo, tạp chí... làm cơ sở cho việc đánh giá và đưa ra kết luận chung.
Đề tài bao gồm 4 chương
• Chương 1: Cơ sở lý luận – giới thiệu sơ lược về KTQT
• Chương 2: Giới thiệu chung về Nhà máy thuốc là An Giang
• Chương 3: Ứng dụng KTQT vào nhà máy thuốc lá An Giang
• Chương 4: Đánh giá và kiến nghị
 Kết luận
4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu vai trò ra quyết định ngắn hạn của KTQT tại
Nhà máy thuốc lá An Giang năm 2004.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By xuminguyen
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1021049 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement