Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By L0v3_M0n3y
#750691 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phân tích công tác kế toán thành phẩm tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty xnk an giang
KILOBOOK.COM
Phân tích công tác k toán TP _ TT và X KQKD
GVHD : Nguy n Tri Nh Qu nh

V i nh n th c trên và qua th i gian th c t p t i công ty, em quy t nh i sâu
nghiên c u tài sau :
“ Phân tích công tác h ch toán k toán thành ph m _ tiêu th và xác nh k t qu
kinh doanh t i Công ty xu t nh p kh u An Giang “.
2. M c tiêu nghiên c u:
N i dung tài t p trung nghiên c u công tác k toán thành ph m_ tiêu th và xác
nh k t qu kinh doanh ( k t qu tiêu th ) theo hình th c k toán nh t ký chung t i công
ty. Trên c s ó ra nh ng ki n ngh giúp hoàn thi n h th ng k toán này công ty có
th ki m tra, giám sát ch t ch h n tình hình th c hi n k ho ch s n xu t, quá trình tiêu th
thành ph m và ph n ánh chính xác, k p th i k t qu tiêu th giúp công ty nâng cao hi u
qu ho t ng s n xu t kinh doanh.
3. Ph
ng pháp nghiên c u:
Ph ng pháp nghiên c u
c v n d ng trong tài là ph ng pháp th ng kê và
phân tích s li u th c t thu th p
c trong quá trình th c t p t i doanh nghi p, các s
li u trong các báo cáo quy t toán, báo cáo tài chính, s sách k toán t i doanh nghi p và
các s li u có
c t vi c ph ng v n tr c ti p các nhân viên c a phòng k toán t ó
rút ra nh ng nh n xét và k t lu n.
4. Ph m vi nghiên c u:
_
tài nghiên c u v công tác h ch toán k toán thành ph m tiêu th và xác nh
k t qu kinh doanh t i Công ty xu t nh p kh u An Giang v i k k toán là quý IV n m 2003.
_ Ch thu th p các s li u liên quan n k toán thành ph m, tiêu th và xác nh
k t qu kinh doanh.

Do th i gian th c t p, c h i ti p xúc v i th c t và ki n th c có h n nên tài
không tránh kh i nh ng thi u sót. Em r t mong nh n
c nh ng nh n xét và ý ki n óng
góp c a quý th y cô cùng các cô chú, anh ch trong công ty tài có giá tr th c ti n cao h n.SVTH : Phan Th Kim Ngân
Trang
2
bên cạnh các cách xúc tiến thương mại để đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ với mục đích cuối cùng là đem lại LN cao, các DN còn phải biết nắm bắt những thông tin
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement