Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nhock_tap_jeu_em
#750648 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Công tác quản lý tiền lương là một trong những chức năng quan trọng
trong công tác quản trị doanh nghhiệp. Nó có quan hệ mật thiết với các hoạt
động sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp.Tiền lương là một yếu tố chi
phí sản xuất quan trọng, là một bộ phận cấu thành giá thành sản phẩm của doanh
nghiệp nhưng lại là nguồn thu chủ yếu của người lao động. Các đặc điểm trên
đòi hỏi khi tổ chức công tác tiền lương doanh nghiệp phải tuân theo những
nguyên tắc và những chính sách, chế độ đối với người lao động
Vì vậy, trong doanh nghiệp việc xây dựng thang lương, bảng lương, quỹ
lương, định mức lương, lựa chọn các hình thức trả lương phù hợp đảm bảo sự
phân phối công bằng cho mọi người lao động trong quá trình làm việc, làm cho
tiền lương thực sự là động lực cho người lao động làm việc tốt hơn, không
ngừng đảm bảo cải thiện đời sống vật chất tinh thần của người lao động và gia
đình họ là một việc cần thiết và cấp bách. Trên cơ sở lý luận trên và thực tế thu
thập được trong quá trình thực tập tại Công ty cầu Thăng Long I em đã chọn đề
tài “Hoàn thiện các hình thức trả lương tại công ty cầu I Thăng Long ”
Với mục đích dùng những vấn đề lý luận về tiền lương, em phân tích và
đánh giá tình hình thực hiện công tác tổ chức tiền lương tại Công ty cầu Thăng
Long I, từ đó tìm ra những mặt cần phát huy, những tồn tại cần khắc phục để đưa
ra những phương hướng, giải pháp cho công tác tổ chức xây dựng các hình thức
trả lương có hiệu quả. Bố cục đề tài có ba phần:
Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về tiền lương trong doanh
nghiệp
Chương II: Thực trạng về các hình thức trả lương tại công ty cầu I
Thăng Long
Chương III: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện các hình thức trả
lương tại công ty cầu I Thăng Long
tranh để lại rất nguy hiểm và có thể ảnh hưởng hay trực tiếp đe doạ đến sức
khoẻ, tính mạng và tài sản của cán bộ công nhân viên trong bất cứ lúc nào mà
không một ai có thể lường hết được. Chính vì vậy công tác tổ chức và phục vụ
nơi làm việc được công ty coi trọng và thực hiện tốt. Do đó chỗ ăn ở của công
nhân luôn được công ty chú ý và quan tâm thường xuyên tạo điều kiện giúp cho
công nhân yên tâm làm việc,công tác an toàn và bảo hộ cũng được đặc biệt quan
tâm tránh độc hại nguy hiểm . Các loại máymóc thiết bị cần thiết cho sản xuất
được bố trí hợp lý kịp thời áp dụng những công nghệ thi công tiến tiến nhằm
thay thế lao động cho con người ...
+ Tình hình sản xuất kinh doanh và kế hoạch của công ty
Trong hơn 10 năm đổi mới Công ty cầu I Thăng Long đã nhanh chóng hoà
nhập và tự khẳng định mình trong cơ chế mới bằng tốc độ tăng trưởng trong hoạt
động sản xuất kinh doanh (1986- 1999) bình quân mỗi năm công ty đạt tốc độ
tăng trưởng từ 20% - 30% cao nhất là các năm 19991 - 1993 tăng từ 100 - 113 %
- Nếu lấy sản lượng năm 1991 để so sánh thì :
+ Sản lượng năm 1992 tăng 2 lần .
+ Sản lượng năm 1993 tăng 4.2 lần.
+ Sản lượng năm 1994 tăng 5 lần.
+ Sản lượng năm 1995 tăng 5.6 lần.
+ Sản lượng năm 1996 tăng 7 lần.
+ Sản lượng năm 1997 tăng 8.2 lần.
Hiệu quả sản xuất kd của công ty trong những năm đổi mới 1996 - 1999
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1034987 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement