Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Arno
#750626 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Trong những năm gần đây nền kinh tế nước ta chuyển từ nền kinh tế quan
liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước và thực hiện
CNH- HĐH đất nước. Điều đó đem lại hiệu quả kinh tế rất to lớn, thu nhập của
người lao động tăng nhanh, đời sống nhân dân được cải thiện, xã hội ngày càng
được phát triển. Do vậy vấn đề tiền lương luôn được xã hội quan tâm bởi ý
nghĩa kinh tế xã hội to lớn của nó. Tiền lương chính là nguồn thu nhập chủ yếu
của người lao động, đồng thời nó là một phần chi phí sản xuất của doanh
nghiệp. Tiền lương là một động lực to lớn để kích thích người lao động làm
việc, làm cho họ không ngừng nâng cao năng suất lao động, phát huy tính sáng
tạo trong sản xuất. Đối với các doanh nghiệp, việc xác định đúng chi phí tiền
lương sẽ giúp họ cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm từ đó giảm
được chi phí đầu vào.
Trên phạm vi toàn xã hội là sự cụ thể hoá của quá trình phân phối thu
nhập do chính người lao động trong xã hội tạo ra. Vì vậy các chính sách về tiền
lương, thu nhập luôn là chính sách trọng tâm của mỗi quốc gia. Các chính sách
này phải được xây dựng hợp lý sao cho tiền lương bảo đảm nhu cầu về vật chất
và nhu cầu về tinh thần của người lao động, làm cho tiền lương thực sự trở
thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy người lao động làm việc tốt hơn, đồng thời
phát huy được thế mạnh của các doanh nghiệp để họ đứng vững được trong môi
trường cạnh tranh khắc nghiệt của cơ chế thị trường.
Với những đặc điểm và nhu cầu quan trọng của tiền lương trong mọi quá
trình phát triển của đất nước nên em chọn đề tài "Hoàn thiện công tác tổ chức
tiền lương ở Công ty Vật tư - Vận tải - Xi măng ".
Kết cấu của bài bao gồm:
Chương 1: Lý luận chung về tiền lương.
I. Bản chất của tiền lương.
II. Những nội dung của công tác tổ chức tiền lương.
III. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức tiền lương.
Chương 2: Thực trạng của công tác tổ chức tiền lương ở Công ty Vật
tư - Vận tải- Xi măng.
I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty.
II. Thực trạng công tác tổ chức tiền lương của công ty.
III. Đánh giá thực trạng công tác tổ chức tiền lương.
Chương 3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức tiền
lương ở Công ty Vật tư - Vận tải - Xi măng.
I. Những định hướng chiến lược của công ty.
II. Hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương.
III. Một số kiến nghị.
CHƯƠNG I
LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG.
I. BẢN CHẤT CỦA TIỀN LƯƠNG.
1. Khái niệm tiền lương.
Tiền lương là một phạm trù kinh tế là số tiền mà người sử dụng lao động
trả cho người lao động khi họ hoàn thành một công việc nào đó. Có nhiều quan
điểm khác nhau về tiền lương. Nó phụ thuộc vào các thời kỳ khác nhau và gốc
độ nhìn nhận khác nhau.
Tiền lương phản ánh nhiều quan hệ kinh tế xã hội khác nhau. Tiền lương
trước hết là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động. Đó là
quan hệ kinh tế của tiền lương, mặt khác do tính chất đặc biệt của loại hàng hoá
sức lao động mà tiền lương không chỉ thuần tuý là vấn đề kinh tế mà còn là vấn
đề xã hội rất quan trọng liên quan đến đời sống và trật tự xã hội.
Trong các hoạt động nhất là hoạt động kinh doanh, đối với các chủ doanh
nghiệp, tiền lương là một phần chi phí cấu thành của chi phí sản xuất - kinh
doanh. Do đó, vấn đề tiền lương phải được tính toán và quản lý chặt chẽ. Đối
với người lao động, tiền lương là một phần thu nhập từ quá trình lao động của
họ, thu nhập chủ yếu đối với đại đa số lao động trong xã hội có ảnh hưởng trực
tiếp tới mức sống của họ. Phấn đấu nâng cao tiền lương là mục tiêu của mọi
người lao động, mục tiêu này tạo động lực để người lao động phát triển trình độ
và khả năng lao động của mình.
Đứng trên phạm vi toàn xã hội, tiền lương được xem xét và đặt trong
quan hệ phân phối thu nhập, quan hệ sản xuất và tiêu dùng, quan hệ trao đổi.
Do vậy mỗi quốc gia cần có chính sách tiền lương, phân phối thu
nhập hợp lý, phù hợp với quấ trình phát triển của đất nước.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement