Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Kynan
#750623 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận tại công ty angimex
KILOBOOK.COM
Phaân Tích Moái Quan Heä Chi Phí – Khoái Löôïng – Lôïi Nhuaän
3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
- Trong quá trình thu thập số liệu:

+
Đối với số liệu sơ cấp: thu thập bằng cách phỏng vấn trực tiếp.
+
Đối với số liệu thứ cấp: thu thập từ Biên bản sản xuất, Nhật ký sản xuất,
Nhật ký bán hàng, Sổ chi tiết chi phí phát sinh từng tháng, Bảng Cân đối Kế toán, Báo cáo Quyết toán…..
- Trong quá trình phân tích, các phương pháp sử dụng là thống kê, tổng hợp, so
sánh giữa các xí nghiệp.
4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU:
Do tính phức tạp trong loại hình hoạt động của công ty là kinh doanh nhiều loại
sản phẩm nên phạm vi nghiên cứu của bài luận này được giới hạn trong việc phân tích C.V.P trong năm
2003
của mặt hàng gạo, mặt hàng chủ lực của Công ty
ANGIMEX.GVHD:
Nguyeãn Tri Nhö Quyønh SVTH: Traàn Thò Haûi Giang

-
2

-
Phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận là 1 công cụ kế hoạch hóa và quản lý hữu lượng. qua việc phân tích này, nhà quản trị sẽ biết ảnh hưởng
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement