Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By babyfatpig
#750583 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phân tích và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty cơ điện Hà Nội
KILOBOOK.COM
Do thêi gian thùc tËp ng¾n, kiÕn thøc chuyªn m«n giíi h¹n, do vËy b¶n b¸o c¸o cña em kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em mong ®−îc ®−îc gãp ý cña thÇy c« vµ c¸c b¹n ®Ó cã thÓ hoµn thiÖn ®−îc h¬n n÷a.
Em xin tr©n thµnh c¶m ¬n!

Có nâng cao hiệu quả kinh doanh thì DN mới có thể tồn tại và phát triển, qua đó mởi rộng sản xuất nâng cao đời sống của cán bộ công nhân viên và tạo ra sự phát
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement