Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By chaykut3_0238
#750535 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận tải ô tô VĨnh Phúc giai đoạn hậu cổ phần
KILOBOOK.COM
SV: Nguyễn Thị Lan Hương - Lớp: Quản lý Kinh tế 44A

2
Chương II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Ô TÔ VĨNH PHÚC .......................................... 26 I. Giới thiệu tổng quan về Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc ..................... 26
1. Lịch sử hình thành và phát triển...................................................................... 26 2. Tình hình lao động trong Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc .............. 28 3. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc........................ 28
3.1. Mô hình c
ơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc... 29
3.2. Ch
ức năng, nhiệm vụ của các bộ phận .................................................... 30
4. Đặc điểm cơ cấu vốn, cổ phần, cô phiếu và cổ đông...................................... 33 5. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty..................................................... 36
5.1. M
ục tiêu và chiến lược phát triển của công ty......................................... 36
5.2. Các hình th
ức kinh doanh cụ thể ............................................................ 37
II. Thực trạng hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc giai đoạn hậu CPH.......................................................................................... 39
1. Những nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động SXKD của công ty .......... 39
1.1. N
ăng lực nội bộ công ty .......................................................................... 40
1.2. Nhu c
ầu của thị trường đối với các lĩnh vực SXKD của công ty............. 41
2. Thực trạng hoạt động SXKD của các doanh nghiệp sau CPH ....................... 44 3. Hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc giai đ
oạn hậu CPH...................................................................................................... 46
3.1. K
ết quả hoạt động SXKD giai đoạn hậu CPH......................................... 46
3.2. Các ch
ỉ tiêu hiệu quả hoạt động SXKD ................................................... 52
Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘ
NG SXKD Ở CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Ô TÔ VĨNH PHÚC.............. 62
I. Phương hướng hoạt động SXKD của Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc năm 2006 ................................................................................................................. 62
1. Về tổ chức và lao động ................................................................................... 63 2. Kế hoạch SXKD, các chế độ chính sách đối với nhà nước ........................... 64 3. Kế hoạch phương tiện .................................................................................... 65 4. Kế hoạch SXKD của Xí nghiệp Dịch vụ sửa chữa năm 2006 ....................... 66 5. Kế hoạch kinh doanh trung tâm đào tạo năm 2006 ........................................ 67
Chương 1: Cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động SXKD. I. Khái niệm hiệu quả hoạt động SXKD. 1. Khái niệm hoạt dộng sản xuất kinh doanh
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement