Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By phuongzin78
#750267 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Báo cáo quản lý: Quản lý và hiệu quả sử dụng vốn lưu động
KILOBOOK.COM
B¸o c¸o qu¶n lý
§Æng ThÞ H»ng - KT46E ASEAN
2
B¸o c¸o nµy gåm 3 phÇn chÝnh:
PhÇn thø nhÊt: Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty
PhÇn thø hai: Thùc tr¹ng vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn l−u ®éng.
PhÇn thø ba: Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn nh»m n©ng cao hiÖu qu¶
sö dông vèn l−u ®éng
.
phần 1. khái quát chung về công ty. phần 2. thực trạng và hiệu quả sử dụng vốn lưu động. phần 3. một số giải pháp hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement