Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tieutuxx
#749852 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Keá toaùn chi phí saûn xuaát & tính giaù thaønh saûn phaåm SVTH: Trình Quoác Vieät taïi Coâng ty döôïc phaåm An giang

hạch toán các khoản chi tiêu. Chấp nhận cơ chế thị trường là chấp nhận sự khắc nghiệt của
nó, ở cơ chế này không tồn tại sự tha thứ và ỷ lại. Nước ta đang trong thời kỳ hội nhập kinh
tế thế giới, trong tương lai sẽ là thành viên của tổ chức thương mại thế giới (WTO), hiện
đang là thành viên của tổ chức ASEAN, các hiệp định về AFTA đang dần có hiệu lực thì
các quan hệ kinh tế sẽ phát triển mạnh mẽ mang đến cho doanh nghiệp nhiều cơ hội cũng
như nhiều khó khăn, thử thách. Cạnh tranh để tồn tại là vấn đề sống còn của doanh nghiệp.
Do đó việc tính đúng, tính đủ, quản lý chí phí sản xuất và giá thành sản phẩm là nội dung
quan trọng hàng đầu trong các doanh nghiệp sản xuất để đạt được mục tiêu tiết kiệm và
tăng cường được lợi nhuận. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm một cách
khoa học sẽ cung cấp những điều kiện cần thiết cho việc khai thác, động viên mọi khả năng
tiềm tàng của doanh nghiệp, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
Thị trường dược phẩm nước ta thời gian qua đã có những biến động bất thường, giá
thuốc liên tục tăng, điều này ảnh hưởng bất lợi đến người tiêu dùng trong vấn đề bảo vệ sức
khoẻ. Do đó việc kiểm tra, kiểm soát, đánh giá công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính
giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm là công việc cần thiết nên
làm. Chính vì vấn đề quan trọng này mà tôi đã chọn đề tài “ Kế toán chi phí sản xuất và
tính giá thành sản phẩm “ tại Công ty dược phẩm An Giang.

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
:
Thông qua việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm để thấy được
cách thức hạch toán, sử dụng tài khoản, phân bổ chi phí, đánh giá sản phẩm dở dang, tính
giá thành sản phẩm. Đồng thời xem xét tính hợp lý của các khoản mục cấu thành nên giá
thành sản phẩm, từ đó đề ra các biện pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản
xuất, tính giá thành sản phẩm giúp Công ty sử dụng tốt các tiềm năng về lao động, vật tư,
tiền vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh.

3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU :
-
Hạch toán chi phí sản xuất theo từng khoản mục : nguyên vật liệu trực tiếp, nhân
công trực tiếp, chi phí sản xuất chung.
Lớp DH1KT3 – Kế toán doanh nghiệp
Trang 2
Hạch toán giá thành là khâu phức tạp nhất trong toàn bộ công tác kế toán của doanh nghiệp bởi tất cả các nội dung và phương pháp hạch toán về nguyên vật liệu, c
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement