Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Tremaine
#749763 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: VẤN ĐỀ NGHÈO ĐÓI VÀ XÓA ĐÓI GIMAR NGHÈO Ỏ VIỆT NAM
Kinh t phát tri n
ế

Nguy n Th H
ng

ị ươ
nhi u nhà nghiên c u và các t ch c qu c t đã đ a ra nhi u khái ni m khác
ố ế
ưnhau, trong đó có khái ni m khái quát h n c đ
c nêu ra t i H i ngh bàn v

ơ
ả ượ
xóa đói gi m nghèo khu v c châu Á Thái Bình D
ng do ESCAP t ch cươ


t i Thái Lan vào tháng 9/1993, các qu c gia đã th ng nh t cho r ng: Đói


nghèo là tình tr ng m t b ph n dân c không đ
c h
ng và th a mãn
ư
ượ
ưở


nh ng nhu c u c b n c a con ng
i đã đ
c xã h i th a nh n, tùy theo


ơ ả

ườ
ượ
trình đ phát tri n kinh t xã h i và phong t c t p quán c a t ng đ a ph
ng.


ế

ụ ậ
ủ ừ

ươ

Đây là khái ni m khá đ y đ v đói nghèo, đ
c nhi u n
c trên th gi i


ủ ề
ượ

ướ
ế ớ
nh t trí s d ng, trong đó có Vi t Nam.

ử ụ

Đ đánh giá đúng m c đ nghèo, ng
i ta chia nghèo thành hai lo i: Nghèoườ


tuy t đ i và nghèo t
ng đ i.
ệ ố
ươ

-
Nghèo tuy t đ i:
ệ ố là tình tr ng m t b ph n dân c không đ
c h
ng

ộ ộ

ư
ượ
ưở
và th a mãn nh ng nhu c u c b n, t i thi u đ duy trì cu c s ng nh nhuơ ảộ ố
ư

c u v ăn, m c, nhà , chăm sóc y t ,…
ế
-
Nghèo t
ng đ i
ươ
ố : là tình tr ng m t b ph n dân c có m c s ng d
i

ộ ộ

ư
ứ ố
ướ
m c trung bình c a đ a ph
ng, m t th i kì nh t đ nh.ươ
ở ộ

ấ ị
-
Nh ng quan đi m trên v đói nghèo ph n ánh ba khía c nh ch y u

ủ ế
c a ng
i nghèo là: không đ
c th h
ng nh ng nhu c u c b n m c t i

ườ
ượ
ụ ưở


ơ ả ở ứ ố
thi u dành cho con ng
i, có m c s ng th p h n m c s ng c ng đ ng, thi u

ườ
ứ ố

ơ
ứ ố


ế
c h i l a ch n tham gia vào quá trình phát tri n c a c ng đ ng.
ơ ộ ự


ủ ộ

- Nghèo là tình trạng một bộ phận dân cư có mức sống tối thiểu không thỏa mãn nhu cầu về ăn, mặc, y tế, giáo dục, đi lại, giao tiếp.... - Đói là tình trạng một
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement