Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hackermutrang
#749518 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: NCKH: NGHIÊN CỨU THỰC TẾ KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP XÂY LẮP 33
Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010
475

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản
phẩm nên em đã chọn đề tài: "Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp xây lắp 33 " làm đề tài nghiên cứu khoa học cho mình.
2. Thực tế công tác kế toán chi phí và tính giá thành tại Xí nghiệp xây lắp 33
2.1. Kế toán chi phí tại Xí nghiệp xây lắp 33
2.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp


a. Nội dung chi phí


Nguyên vật liệu trực tiếp của các công trình xây lắp có 2 loại:
- Nguyên vật liệu chính: xi măng, sắt thép, gạch đá... và được theo dõi trên
TK 1521- Nguyên vật liệu chính.
- Nguyên vật liệu phụ: Đinh, dây buộc, bột màu, ván coffa,... và được theo
dõi trên TK 1522 - Vật liệu phụ.
2.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp

a. Nội dung chi phí: tiền lương chính công nhân trực tiếp sản xuất, các khoản phụ
cấp, tiền lương phụ.
b. Các phương pháp trả lương tại Xí nghiệp:
- Tiền lương của công nhân trả khoán theo công việc, công đoạn làm việc,
phù hợp với tay nghề quy định cho từng công đoạn cụ thể
-- Tiền lương của công nhân đứng máy được khoán theo ca máy làm việc
thực tế trong tháng và hiệu quả thực hiện trong tháng.


- Tiền lương của cán bộ quản lý công trường, thủ kho... được tính theo hiệu
quả thực hiện trong kỳ, thời gian làm việc trong tháng và hệ số lương của mỗi người.
2.1.3. Kế toán chi phí máy thi công
Chi phí máy thi công tại Xí nghiệp phát sinh được hạch toán vào Tài khoản này chi
tiết cho từng công trình

Nội dung chi phí này bao gồm: Chi phí nhân công, chi phí khấu hao TSCĐ ( máy
móc, phương tiện thi công), chi phí thuê máy thi công bên ngoài, chi phí sửa chữa máy, chi phí vật liệu. Tài khoản sử dụng: TK623 - Chi phí sử dụng máy thi công.
2.1.4. Kế toán chi phí sản xuất chung

Các chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ gồm: lương nhân viên quản lý đội
xây dựng, tiền ăn giữa ca của nhân viên quản lý đội xây dựng, khoản trích theo lương của công nhân trực tiếp xây lắp, nhân viên sử dụng máy thi công nhân viên quản lý đội, chi phí khấu hao dùng chung cho hoạt động của đội và các chi phí khác liên quan đến hoạt động

Tiền lương của công
nhân đứng máy
Số ca máy thực
hiện trong tháng
Đơn giá
giao khoán
Hiệu quả
công việc

Tiền lương của tổ
công nhân
Khối lượng xây
lắp hoàn thành
Đơn giá giao
khoán
Giá thành sản phẩm là chỉ tiêu kinh tế trong quản lý hiệu quả và chất lượng sản xuất kinh . doanh. Hạch toán giá thành là khâu phức tạp, liên quan đến các yếu t
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement