Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By love.dandelion
#749465 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHHTM và công nghiệp Thái Bình Dương
ii
MỤC LỤC
Lời cảm ơn............................................................................................................i
Mục lục................................................................................................................ii
Danh mục bảng...................................................................................................iv
Danh mục sơ đồ, hình..........................................................................................v
Danh mục chữ viết tắt.........................................................................................vi
I. MỞ ĐẦU ........................................................................................................1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài................................................................................1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài.....................................................................2
1.2.1. Mục tiêu chung .........................................................................................2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể .........................................................................................2
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...............................................................2
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu. ..............................................................................2
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu ..................................................................................2
II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............3
2.1. Cơ sở lý luận................................................................................................3
2.1.1. Khái niệm, vai trò và vị trí của tiêu thụ sản phẩm....................................3
2.1.2. Nội dung chủ yếu của các hoạt động tiêu thụ sản phẩm...........................6
2.1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm ................14
2.2. Cơ sở thực tiễn............................................................................................20
2.2.1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm nhựa trên thị trường Thế giới ....................20
2.2.2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm nhựa trên thị trường Việt Nam ..................22
2.3. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................25
2.3.1. Phương pháp thu thập số liệu ..................................................................25
2.3.2. Phương pháp xử lý số liệu .......................................................................26
2.3.3. Phương pháp phân tích số liệu.................................................................26
2.3.4. Hệ thống chỉ tiêu dùng trong nghiên cứu đề tài ......................................27
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .......................................29
3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu ....................................................................29
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty......................................29
3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp.................................................30
Làm tốt công tác tiêu thụ sản phẩm sẽ giúp doanh nghiệp đứng vững trong cơ chế thị trường, tự khẳng định sự tồn tại của mình để tiếp tục phát triển vươn lên. Ng
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement