Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By phamhonghanh1909
#749434 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Thịnh Hưng (TNHH) trên thị trường tỉnh Bắc Ninh
ii
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN ......................................................................................................i
MỤC LỤC...........................................................................................................ii
DANH MỤC BẢNG BIỂU................................................................................iv
DANH MỤC SƠ ĐỒ .........................................................................................iv
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU.............................................................................v
I. MỞ ĐẦU .........................................................................................................1
1.1 Đặt vấn đề......................................................................................................1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu .....................................................................................2
1.2.1. Mục tiêu chung ..........................................................................................2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể ..........................................................................................2
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ................................................................2
1.4. Kết quả nghiên cứu dự kiến..........................................................................3
II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............4
2.1. Tổng quan tài liệu .........................................................................................4
2.1.1. Cơ sở lý thuyết...........................................................................................4
2.1.2. Tổng hợp và đánh giá các nghiên cứu có liên quan trước đây ................25
2.1.3. Xây dựng khung nghiên cứu của đề tài. ..................................................28
2.2. Phương pháp nghiên cứu. ...........................................................................29
2.2.1. Phương pháp tiếp cận ..............................................................................29
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu ..................................................................29
2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu. ......................................................................29
2.2.4. Phương pháp phân tích số liệu.................................................................29
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN. .....................................31
3.1. Nghiên cứu tổng quan về Công ty Thịnh Hưng (TNHH)...........................31
3.1.1. Giới thiệu chung về Công ty....................................................................31
3.1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty....................................................32
3.1.3.Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban .............................................33
3.1.4. Vốn và cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty ..................................................36
3.1.5.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 năm gần đây..................38
3.2. Thực trạng năng lực cạnh tranh của công ty...............................................39
Với trình độ còn thấp, tiềm lực của các doanh nghiệp còn yếu hầu như trên tất cả các mặt thì việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh sẽ đem lại động lực thúc
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement