Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By linhkent0501
#749425 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tìm hiểu công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai của Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ từ khi có Luật đất đai 2003 đến nay 2011
2
Đứng trước những vấn đề bức xúc như vậy, Đảng và Nhà nước ta đã nhiều lần
ban hành, sửa đổi, bổ sung các chính sách pháp luật về đất đai. Luật đất đai 2003
chính thức có hiệu lực ngày 01/07/2004 cùng với các Thông tư, Nghị định, văn bản
hướng dẫn thi hành Luật đã và đang từng bước đi sâu vào thực tiễn, phù hợp với
thực tế quản lý, sử dụng đất, với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Trong thực tế hiện nay, có nhiều địa phương, đơn vị, cá nhân thực hiện tốt
công việc quản lý, sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó còn
không ít địa phương, đơn vị, và một bộ phận cá nhân thực hiện chức năng quản
lý còn lỏng lẻo, yếu kém, chưa đáp ứng yêu cầu của xã hội. Do vậy, trong quá
trình sử dụng đất còn xảy ra quá trình tranh chấp đất đai giữa các chủ sử dụng
đất, vi phạm pháp luật như: lấn chiếm đất, sử dụng đất sai mục đích, chuyển
nhượng sử dụng đất trái phép, giao đất trái thẩm quyền, không thực hiện nghĩa
vụ của người sử dụng đất…. Việc xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật đất đai
đôi khi còn thiếu nghiêm minh, không triệt để, làm tăng các vụ việc khiếu nại, tố
cáo trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất; đây là những vấn đề hết sức phức tạp,
cấp bách đối với các địa bàn trên cả nước. Chính vì vậy, để chấn chỉnh việc quản
lý nhà nuớc về đất đai cho chặt chẽ hơn, tuân thủ quy định của pháp luật để từ
đó tạo điều kiện ổn định tình hình chính trị, kinh tế, xã hội thì công tác thanh tra,
kiểm tra việc quản lý sử dụng đất, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, tranh chấp
đất là việc làm hết sức cần thiết.
em tiến hành nghiên cứu đề tài:
“Tìm hiểu công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp
đất đai của Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ từ khi có Luật đất đai 2003
đến nay 2011”.
1.2. Mục đích và yêu cầu của đề tài
1.2.1 Mục đích
- Tìm hiểu hệ thống Thanh tra Nhà nước, Thanh tra đất đai ở các cấp cũng
như các quy định về thanh tra, giải quyết tranh chấp đất đai.
Đất đai là nguồn tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là nguồn nội lực, nguồn vốn to lớn của đất nước, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement