Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Hamish
#749415 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Báo cáo tổng hợp về tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần KTTT – XD & TM Hoàng Anh
B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp
GVHD: TS. TrÇn V¨n ThuËn
SV. Vò ThÞ H¶i Duyªn
Líp: KÕ to¸n A – K10 ii
2.2.1 Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty:................................................12
2.2.2 Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán: ......................................................13
2.2.3 Tổ chức vận dụng tài khoản kế toán: .....................................................14
2.2.4 Tổ chức vận dụng hình thức kế toán: .....................................................15
2.2.5 Tổ chức vận dụng báo cáo tài chính:......................................................17
2.3 Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán một số phần hành: ...........................18
2.3.1 Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần KTTT – XD & TM Hoàng Anh:..18
2.3.1.1 Đặc điểm và phân loại vốn bằng tiền: .................................................18
2.3.1.3 Kế toán tổng hợp vốn bằng tiền tại Công ty: ......................................19
2.3.2 Kế toán vật tư tại Công ty cổ phần KTTT – XD & TM Hoàng Anh: 22
2.3.2.1 Đặc điểm và phân loại vật tư:..............................................................22
2.3.2.2 Tính giá nguyên vật liệu tại Công ty: ..................................................23
2.3.2.3 Luân chuyển chứng từ và kế toán chi tiết NVL tại Công ty: ..............24
2.3.2.4 Kế toán tổng hợp NVL tại Công ty: ....................................................26
2.3.3 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần
KTTT – XD & TM Hoàng Anh: .....................................................................27
2.3.3.1 Đặc điểm kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty:..27
2.2.3.2 Luân chuyển chứng từ kế toán tiền lương và các khoản trích theo
lương tại Công ty:............................................................................................28
2.2.3.3 Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty:
.........................................................................................................................29
2.2.3.4 Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty: ..31
2.3.4 Kế toán TSCĐ tại Công ty cổ phần KTTT – XD & TM Hoàng Anh: ...32
2.3.4.1 Đặc điểm và phân loại kế toán TSCĐ tại Công ty: .............................32
2.3.4.2 Xác định nguyên giá và giá trị hao mòn TSCĐ: .................................32
2.3.4.3 Luân chuyển chứng từ kế toán TSCĐ tại Công ty: .............................33
2.3.4.4 Phương pháp kế toán và quy trình ghi sổ kế toán TSCĐ tại Công ty: 33
Ngày nay trước xu thế hội nhập kinh tế thế giới đã và đang diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt là khi Việt Nam trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement