Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By bum_bu0n.b4dkny
#749376 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đánh giá hiện trạng và định hướng sử dụng đất chuyên dùng giai đoạn 2011 - 2020 huyện Khoái Châu – Tỉnh Hưng Yên
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Vò Ngäc Anh – QL52A
ii
MỤC LỤC
I. MỞ ĐẦU...........................................................................................................1
1.1 Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................1
1.2. Mục đích và yêu cầu.......................................................................................2
1.2.1. Mục đích......................................................................................................2
1.2.2. Yêu cầu........................................................................................................3
II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU ...................................................4
2.1. Cơ sở lý luận của quy hoạch sử dụng đất đai.................................................4
2.1.1. Khái niệm về quy hoạch sử dụng đất đai: ...................................................4
2.1.2. Đối tượng nghiên cứu của quy hoạch sử dụng đất đai: ...............................4
2.2. Cơ sở pháp lý của quy hoạch sử dụng đất đai:...............................................5
2.3. Sự cần thiết và vai trò của đánh giá hiện trạng sử dụng đất đối với việc lập
định hướng, quy hoạch sử dụng đất: ......................................................................6
2.3.1. Sự cần thiết của đánh giá hiên trạng sử dụng đất: ........................................6
2.3.2. Vai trò của đánh giá hiện trạng sử dụng đất đối với quy hoạch sử dụng đất:7
2.4. Tình hình nghiên cứu đánh giá hiện trạng sử dụng đất đai ở nước ta: .............7
2.5. Tầm quan trọng của công tác đánh giá hiện trạng sử dụng đất trong quy hoạch
sử dụng đất...........................................................................................................10
2.6. Đất chuyên dùng và vấn đề sử dụng đất chuyên dùng .................................10
2.6.1. Khái niệm về đất và đất chuyên dùng .......................................................10
2.6.2. Vấn đề sử dụng đất chuyên dùng ở Việt Nam: .........................................12
III. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...14
3.1 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu.....................................................................14
3.1.1 Đối tượng nghiên cứu.................................................................................14
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu ..................................................................................14
3.2. Nội dung nghiên cứu ....................................................................................14
3.2.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên – kinh tế - xã hội. .........................................14
3.2.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất chuyên dùng ........................................15
Huyện Khoái Châu, thuộc tỉnh Hưng Yên là một huyện đồng bằng Bắc Bộ,.. Huyện có tổng diện tích tự nhiên là 13091,55 ha, dân số 184.000 người. Tốc độ tăng trưởng
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement