Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nguyenviet1012
#749375 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Tầu cuốc & Xây dựng
2
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
* Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ
phần Tàu cuốc & Xây dựng. Trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp nhằm
nâng cao chất lượng quản trị chi phí nhân công.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
- Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn của hạch toán tiền lương và
các khoản trích theo lương.
- Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại
Công ty cổ phần Tàu cuốc & Xây dựng.
- Đề xuất giải pháp để hoàn thiện hạch toán tiền lương tại Công ty cổ
phần Tàu cuốc & Xây dựng.
1.3. Nội dung, phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Nội dung nghiên cứu.
Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty.
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu
- Thời gian nghiên cứu: từ ngày 15/11/2010 đến ngày 25/02/2011.
- Không gian nghiên cứu: Công ty cổ phần Tàu cuốc & Xây dựng.
1.4. Phương pháp nghiên cứu
1.4.1. Phương pháp thu thập và xử lý số liệu
Để có thể thực hiện được đề tài các số liệu được thu thập như sau.
- Phương pháp điều tra số liệu
+ Số liệu thứ cấp: Các số liệu về kế toán tiền lương và các khoản trích
theo lương được thu thập tại công ty và tham khảo các sách báo, niên giám
thống kê, các báo cáo, tài liệu của công ty.
+ Các số liệu thu thập sẽ được đư vào phân tích dựa trên phương pháp
diễn dịch để phác thảo những con số thành những nhận định, đánh giá và phân
Công ty cổ phần Tầu cuốc & Xây dựng là một doanh nghiệp Nhà Nước vừa được chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ tháng 7 năm 2003 và hoạt độn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement