Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Butch
#749347 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kế toán nguyên vật liệu và quản lý nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Hải sản Thái Bình
ii
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN ......................................................................................................i
MỤC LỤC...........................................................................................................ii
DANH MỤC BẢNG BIỂU.................................................................................v
DANH MỤC SƠ ĐỒ .........................................................................................vi
DANH MỤC BIỂU MẪU.................................................................................vii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .................................................................viii
PHẦN I: MỞ ĐẦU ............................................................................................1
1.1. Đặt vấn đề.....................................................................................................1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu .....................................................................................2
1.2.1. Mục tiêu chung ..........................................................................................2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể ..........................................................................................2
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ................................................................2
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu ................................................................................2
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu ...................................................................................2
PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU......3
2.1. Cơ sở lý thuyết..............................................................................................3
2.1.1. Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu quản lý và phân loại NVL trong các DN ..3
2.1.1.1. Khái niệm NVL ......................................................................................3
2.1.1.2. Đặc điểm vị trí của NVL ........................................................................3
2.1.1.3. Sự cần thiết và yêu cầu quản lý NVL.....................................................4
2.1.1.4. Phân loại NVL ........................................................................................5
2.1.2. Đánh giá NVL ...........................................................................................6
2.1.2.1. Nguyên tắc đánh giá NVL ......................................................................6
2.1.2.2. Phương pháp đánh giá NVL theo giá thực tế .......................................7
2.1.3 Yêu cầu về kế toán NVL trong DN ..........................................................14
2.1.4. Kế toán chi tiết NVL trong DN ...............................................................14
2.1.4.1. Hệ thống chứng từ kế toán NVL ..........................................................14
2.1.4.2. Các phương pháp hạch toán chi tiết NVL ............................................15
2.1.4.3. Kế toán tổng hợp NVL trong DN.........................................................21
Ở DN sản xuất thì NVL là yếu tố đầu vào của hoạt động sản xuất, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của hoạt động SXKD, chiếm tỷ trọng lớn trong quá trình sản xuất
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement