Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hoclamnguoi_nhn_hmt
#749302 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Các loại bằng chứng kiểm toán và phương pháp kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán
§Ò ¸n m«n häc
2
I. Lý luận chung về bằng chứng kiểm toán.
1. Khái niệm và vai trò của bằng chứng kiểm toán.
1.1. Khái niệm.
Chức năng của kiểm toán tài chính là “xác minh và bày tỏ ý kiến” về
các bản khai tài chính, thể hiện qua quá trình thu thập và đánh giá các bằng
chứng về Báo cáo tài chính của một tổ chức kinh tế cụ thể nhằm mục đính xác
nhận và báo cáo về mức độ phù hợp của các báo cáo này với các chuẩn mực
đã được thiết lập thông qua Báo cáo kiểm toán. Báo cáo kiểm toán ghi nhận
các ý kiến của kiểm toán viên, nó là sản phẩm quan trọng nhất của cuộc kiểm
toán, độ chính xác và hợp lý của nó phụ thuộc rất nhiều vào các bằng chứng
mà kiểm toán viên thu thập được trong quá trình kiểm toán.
Theo Chuẩn mực Kiểm toán số 500: Bằng chứng kiểm toán là tất cả
các số liệu, thông tin mà các kiểm toán viên thu thập được liên quan đến cuộc
kiểm toán và dựa trên dựa trên thông tin này kiểm toán viên hình thành nên ý
kiến của mình.
Theo khái niệm này bằng chứng kiểm toán bao gồm cả thông tin nhân
chứng và vật chứng mà kiểm toán viên thu thập làm cơ sơ cho nhận xét của
mình về Báo cáo tài chính của mình được kiểm toán. Khái niệm này cũng chỉ
rõ đặc tính cơ bản của bằng chứng và mối quan hệ của bằng chứng với kết
luận kiểm toán.
Cũng theo Chuẩn mực Kiểm toán số 500: Bằng chứng kiểm toán bao
gồm tất cả các tài liệu, chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và các tài
liệu, thông tin từ những nguồn khác. Theo đó bằng chứng có thể là những
thông tin bằng văn bản, thông tin bằn lời nói, các chứng từ sổ sách, các biên
bản kiểm kê, giấy xác nhân của khác hàng…
Đối với mỗi loại bằng chứng khác nhau sẽ có ảnh hưởng khác nhau đến
việc hình thành ý kiến của kiểm toán viên, do đó kiểm toán viên cần nhận
thức cụ thể về các loại bằng chứng để có thể đánh giá bằng chứng một cách
hữu hiệu trong khi thực hành kiểm toán.
Bằng chứng kiểm toán các tài liệu, thông tin kế toán, mà kiểm toán viên thu thập liên quan đến cuộc kiểm toán là cơ sở cho ý kiến của mình. Có thể nói bằng chứn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement