Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By phamthimyhien2110
#749264 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: pháp luật thuế - thực trạng áp dụng và giải pháp hoàn thiện
2
Bài làm:
I.
Cơ sở lí luận.
1. Khái niệm về thuế.
Khái niệm:
Thuế là phạm trù lịch sử, là hiện tượng tất yếu, xuất hiện và tồn tại cùng với
các hiện tượng kinh tế - xã hội khác, dung để đáp ứng chức năng của nhà nước.
Sự xuất hiện của thuế gắn với mỗi giai đoạn. Thuế được Nhà nước sử dụng như
một công cụ kinh tế quan trọng nhằm huy động nguồn thu cho Ngân sách Nhà
nước, góp phần điều chỉnh kinh tế và điều hòa thu nhập.
Để đưa ra khái niệm về không hoàn toàn đơn giản, mỗi nhà nghiên cứu đều
đưa ra những quan điểm riêng. Đó là các quan điểm của Mác : “Thuế là cơ sở
kinh tế của bộ máy nhà nước, là thủ đoạn đơn giản để kho bạc thu được tiền
hay tài sản của người dân để dung vào việc chi tiêu của nhà nước”, các nhà
nghiên cứu kinh tế thì cho thuế là “một hình thức phân phối thu nhập tài chính
của nhà nước để thực hiện chức năng của mình, dựa vào quyền lực chính trị,
tiến hành phân phối sản phẩm thặng du của xã hội một cách cưỡng chế và
không hoàn lại”. Còn các chuyên gia về luật thuế nhận định “thuế là một trật
tự đã được thiết lập hòa bình giữa chính phủ với cộng đồng trong sự tôn trọng
thực hiện nghĩa vụ thu, nộp vào ngân sách. Thuế không có bất kì sự phân biệt
đối xử nào giữa các bang hay vùng lãnh thổ”.
Tóm lại, ta có thể hiểu khái niệm về thuế như sau: “Thuế là khoản thu nộp
mang tính bắt buộc mà các tổ chức hoặc cá nhân phải nộp cho nhà nước khi có
đủ những điều kiện nhất định”.
Phân loại thuế:
Có nhiều cách phân loại thuế cơ bản sau
-
Thứ nhất, căn cứ vào mục điều tiết, thuế có 2 loại cơ bản là thuế trực thu
và thuế gián thu.
Thuế là phạm trù lịch sử, là hiện tượng tất yếu, xuất hiện và tồn tại cùng với các hiện tượng kinh tế - xã hội khác, dung để đáp ứng chức năng của nhà nước. Sự
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement