Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By saint3n
#749154 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nâng cao khả năng cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang
Sau một thời gian nghiên cứu và tìm hiểu thực tế tại NHNo&PTNT tỉnh Bắc
Giang, nhận thức được vai trò của hoạt động huy động vốn và vị thế của NHNo tỉnh
Bắc Giang trong hệ thống các NHTM trên địa bàn, tôi đã lựa chọn vấn đề “Nâng
cao khả năng cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn của Ngân hàng Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang” làm đề tài cho luận văn tốt
nghiệp của mình.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Đề tài này được thực hiện nhằm các mục tiêu cơ bản sau:
- Làm rõ vai trò của hoạt động huy động vốn trong hoạt động kinh doanh nói
chung và khả năng cạnh tranh của các NHTM nói riêng trong điều kiện hội nhập
kinh tế và cạnh tranh ngày càng gay gắt.
- Nhận dạng và đánh giá các chính sách cạnh tranh trong huy động vốn mà
NHNo&PTNT tỉnh Bắc Giang đã thực hiện.
- Đề xuất triển khai các biện pháp và các kiến nghị phù hợp với thực tiễn
hoạt động huy động vốn của NHNo&PTNT tỉnh Bắc Giang nhằm nâng cao khả
năng cạnh tranh.
3. Đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu:
NHNo&PTNT tỉnh Bắc Giang với các chính sách cạnh tranh trong hoạt động
huy động vốn.
Phạm vi nghiên cứu:
Đề tài chỉ giới hạn trong việc triển khai thực hiện các chính sách cạnh tranh
trong hoạt động huy động vốn tại NHNo&PTNT tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn
2007-2008, từ đó đưa ra những giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2009-2015.
Phương pháp nghiên cứu:
Với đặc trưng là một tỉnh thuộc vùng trung du miền núi nên nông nghiệp vẫn chiếm một tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu kinh tế của tỉnh Bắc Giang, chính vì vậy mà h
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement