Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By phuong29121984
#749148 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Báo cáo thực tập tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Sơn la
Chương 1
TỔNG QUAN VỀ SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ TỈNH SƠN LA
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
1.1.1- Thời kỳ từ giữa năm 1963 đến đầu năm 1965
Giữa năm 1963, sau khi có quyết định chia 3 tỉnh Sơn La, Nghĩa Lộ,
Lai Châu, bộ máy Uỷ ban Kế hoạch - Thống Kê tỉnh Sơn La được thành lập.
1.1.2- Thời kỳ từ đầu năm 1965 đến đầu năm 1996
Từ năm 1965, công tác thống kê được tách riêng thành một cơ quan
độc lập và chủ trương tập hợp đội ngũ cán bộ để lập Ban điều tra tài nguyên
phân vùng kinh tế. Thời kỳ này, Uỷ ban KH Sơn La chuyển sang xây dựng
KH kinh tế thời chiến: đó là KH tuyển quân, KH hậu cần cho tiền tuyến. Chủ
trương kinh tế lúc này là tập trung vào các công trình phục vụ chiến đấu, cầu,
hầm, đường, kho tàng, sơ tán các cơ sở kinh tế, trường học, bệnh viện...về nơi
an toàn. Hình thức chủ yếu là KH ngắn hạn, gồm KH năm, KH quý, đồng thời
có lúc áp dụng hình thức KH tháng để điều hành kinh tế nhất là trong lĩnh vực
giao thông vận tải và KH tuyển quân, hậu cần.
Thời kỳ 1965-1975, Ủy ban KH Sơn La đã tổ chức điều tra tài nguyên,
phân vùng kinh tế, xác định phương hướng lâu dài, lập bản đồ 3 vùng kinh tế
lớn và 10 tiểu vùng để từng bước xây dựng kinh tế một tỉnh miền núi từ “chọc
lỗ tra hạt” đi lên sản xuất hàng hoá.
Thời kỳ 1975-1985, đây là thời kỳ xây dựng KH tái thiết kinh tế sau
chiến tranh. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 4 (12/1976) đã thông qua KH 5
năm 1976-1980 với 2 mục tiêu cơ bản: Xây dựng một bước cơ sở vật chất kỹ
thuật của chủ nghĩa xã hội và bước đầu hình thành cơ cấu kinh tế mới của
tỉnh. Vận dụng chủ trương, nghị quyết của Đảng, ngành KH Sơn La kết hợp
với các ngành trong tỉnh đã tích cực tham mưu, đề xuất với Tỉnh uỷ, UBND
các biện pháp lớn để thực hiện KH như:
Ban Kinh tế Chính phủ ra đời theo sắc lệnh số 68/SL có nhiệm vụ nghiên cứu khởi thảo để đệ trình Chính phủ những đề án về chính sách, chương trình, kế hoạch kin
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement