Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
#749134 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: xây dựng một bản quy hoạch phát triển ngành, phân tích thực tiễn thông qua bản quy hoạch kết cấu hạ tầng – Quy hoạch ngành Bưu chính viễn thông tại địa bàn tỉnh Sơn La
2
PHẦN THỨ NHẤT
LÝ LUẬN CHUNG
I. Khái niệm
Để nghiên cứu sâu hơn về quy hoạch phát triển ngành chúng ta cần làm
rõ một số khái niệm:
- Qui hoạch: Là một công cụ quản lý phát triển thể hiện bố trí về chiến
lược trong không gian theo các ngành, vùng lãnh thổ. Nó là sự cụ thể hoá để
phát triển chiến lược ,là cơ sở cho việc định hướng kế hoạch 5 năm và hàng
năm.
- Qui hoạch phát triển: Là một hoạt động nhằm cụ thể hoá chiến lược
phát triển kinh tế xã hội của cả đất nước và các vùng lãnh thổ nhằm xác định
một cơ cấu ngành không gian của quá trình tái sản xuất xã hội thông qua việc
xác định các cơ sở sản xuất phục vụ sản xuất, phục vụ đời sống nhằm không
ngừng nâng cao mức sống dân cư ,hợp lý hoá lãnh thổ và phát triển kinh tế
bền vững.
Quy hoạch phát triển bao gồm quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực
và quy hoạch phát triển lãnh thổ.
- Quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực: Là việc luận chứng, lựa chọn
phương án phát triển và phân bố ngành, lĩnh vực hợp lý trong thời kỳ dài hạn
trên phạm vi cả nước và trên các vùng, lãnh thổ.
Các loại ngành, lĩnh vực sau đây cần phải lập quy hoạch:
+ Quy hoạch các ngành thuộc kết cấu hạ tầng kinh tế - kỹ thuật: Mạng
lưới giao thông, vận tải, mạng lưới bưu chính viễn thông, hệ thống thủy lợi,
mạng lưới điện và sử dụng tổng hợp nước ( Cấp – thoát nước)
+ Quy hoạch các ngành thuộc kết cấu hạ tầng xã hội: giáo dục đào tạo, y
tế và chăm sóc sức khỏe, văn hóa thông tin, thể dục thể thao
Như chúng ta đã biết, quy hoạch phát triển các ngành là cơ sở cho việc lập các kế hoạch trung hạn, ngắn hạn của ngành. Quy hoạch phát triển ngành phải được nghi
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement