Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Finleigh
#749002 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam hiện nay
2
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
Xuất phát từ thực tế của Việt Nam, trên giác độ quản lý để góp phần đẩy mạnh
công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân và để chống lại nạn thất thu thuế thu nhập cá nhân và tăng ngân sách nhà nước, nên em đã chọn nghiên cứu đề tài:
“Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam hiện nay”
để nghiên cứu và phát triển thành công trình dự thi “giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học”.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Trong phạm vi của đề tài này em tập trung nghiên cứu về công tác quản lý thuế
thu nhập cá nhân ở nước ta từ năm 1990 đến nay.
4. Phương pháp nghiên cứu
Sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu, trong đó chủ yếu là phương
pháp phân tích và tổng hợp, các phương pháp định tính, định lượng và các công cụ thống kê, khảo sát thực tế.
5 Những đóng góp khoa học của đề tài
- Hệ thống hoá các vấn đề lý thuyết về công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân.
- Trình bày thực trạng công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân của nước ta từ
năm 1990 đến nay.
- Đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân ở
nước ta.
6. Kết cấu của luận văn
Mục lục
Mở đầu
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân
Chương 2: Thực trạng công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam hiện nay
Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam
Kết luận
Danh mục tài liệu tham khảo
Ở nước ta hiện nay, quản lý thuế nói chung và quản lý thuế thu nhập cá nhân nói riêng còn nhiều hạn chế kể từ việc ban hành pháp lệnh thuế đến tổ chức thực hiện
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement