Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hoatuyet_love
#748951 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Thực trạng và giải pháp phát triển các loại thị trường ở Việt Nam hiện nay

2
LỜI NÓI ĐẦU
Việt Nam là một quốc gia nhỏ bé và còn non trẻ thuộc vùng Đông Nam
Châu Á, một dân tộc anh hùng với bao phen vào sinh ra tử để bảo vệ nền độc
lập của dân tộc, và nay cũng đang chứng minh với toàn thế giới họ cũn là một
dân tộc anh hùng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Từ đại hội VI, VII, VIII đến đại hội IX của Đảng nhiều tư duy nhận
thức mới đã được rút ra và trở thành các quan điểm mới . Đảng ta đã khẳng
định “đổi mới nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp sang nền
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa “ ở Việt Nam là hoàn toàn
đúng đắn và cấp thiết. Để phát triển nền kinh tế thị trường theo đúng nghĩa
của nó ta cần xây dựng và phát triển đồng bộ tất cả các loại thị trường, những
loại thị trường còn đang hết sức mới mẻ ở Việt Nam. Việc hình thành đồng bộ
các loại thị trường là một yêu cầu khách quan của nền kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa “có thể ví cơ thể sống phải có đầy đủ các bộ phận của
cơ thể “. Tuy nhiên trong cơ thể sống mọi bộ phận không thể cùng một lúc
được hình thành và phát triển như cơ thể đã trưởng thành. Nền kinh tế cũng
vậy, để có thể vận hành được thì phải nhen nhóm ấp ủ hình thành và phát
triển dần từng bước.
Nghị quyết đại hội Đảng IX đã khẳng định : “ thúc đẩy sự hình thành
phát triển và từng bước hoàn thiện các loại thị trường theo định hướng xã hội
chủ nghĩa, đặc biệt là những thị trường còn sơ khai như : thị trường lao động,
thị trường chứng khoán, thị trường vốn, thị trường khoa học công nghệ ”.
Theo
mục tiêu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công
nghiệp, đảm bảo dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Việc nghiên cứu và định hình phát triển các loại thị trường ở nước ta đã
được rất nhiều viện nghiên cứu kinh tế quốc gia nghiên cứu. Việc phân tích
những vấn đề lí luận và thực trạng việc phát triển các loại thị trường ở Việt
Nam được phân tích sau đây tuy không đạt được tính khái quát cao, nhưng
Việc hình thành đồng bộ các loại thị trường là một yêu cầu khách quan của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN "có thể vì cơ thể sống phải có đầy đủ các bộ ph
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement