Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By anhchangyeuthamnho
#748792 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện quy trình phục vụ trực tiếp tại bàn của nhà hàng khách sạn SILVER SEA
Báo cáo tốt nghiệp GVHD
:
Nguyễn Thị Huyền
SVTH: Nguyễn Thị Mỹ Nam Lớp: NH-09
1. Qúa trình hoạt động của SILVER SEA. ......................................................12
2. Cơ cấu tổ chức bộ phận của nhà hàng khách sạn SILVER SEA .................14
a. Sơ đồ cấu tạo tổ chức bộ phận nhà hàng khách sạn SILVER SEA ..........14
b. Vai trò của các chức danh tổ chức của bộ phận nhà hàng........................14
3. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động của tất cả các bộ phận tại nhà
hàng khách sạn SILVER SEA .........................................................................15
a. Chức năng .................................................................................................15
b. Nhiệm vụ ..................................................................................................15
4. Cơ sở vật chất kỹ thuật của nhà hàng khách sạn SILVER SEA ..................16
a. Nhà hàng...................................................................................................16
b. Bếp............................................................................................................17
5. Hệ thống sản phẩm của doanh nghiệp. ........................................................17
6. Đội ngũ nhân viên của nhà hàng..................................................................18
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHÀ HÀNG KHÁCH
SẠN SILER SEA TRONG THỜI GIAN QUA. .................................................19
A.Tình hình thu hút khách của nhà hàng.............................................................19
1. Thị trường mục tiêu. ....................................................................................19
a.Khách hàng mục tiêu. ................................................................................19
b. Khách hàng tiềm năng. .............................................................................19
c. Bối cảnh kinh doanh. ................................................................................19
2. Phân tích tình hình khách.............................................................................20
B. Hoạt động kinh doanh và nguồn khách tại nhà hàng khách sạn SILVER SEA
trong 1 năm vừa qua............................................................................................22
C. Thực trạng của quy trình phục vụ khách trực tiếp tại bàn trong nhà hàng
khách sạn SILVER SEA.....................................................................................26
1. Quy trình phục vụ trực tiếp tại bàn ..............................................................26
2. So sánh thực tế với lý thuyết........................................................................30
3. Cách xử lý tình huống bất ngờ trong quá trình phục vụ tại nhà hàng khách
sạn SILVER SEA.............................................................................................31
a. Khách làm rơi dụng cụ..............................................................................31
vấn đề đặc ra cho mổi nhà hàng trong khách sạn là làm thế nào đó để kinh doanh, gia tăng sức cạnh tranh cho nhà hàng thì việc hoàn thiện công tác tổ chức quản l
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement