Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thoconharu_uongvinamiu
#748762 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Các giải pháp nhằm thu hút khách du lịch nội địa tại công ty TNHH TM & Dịch Vụ Du Lịch Quảng Đà Thành
Báo cáo thực tập GVHD: Phạm Thị Hòa
SVTH: Đồng Thị Thư _Lớp DL09
PHÂN II THƯC TRANG KINH DOANH LƯ HANH CUA CÔNG TY
TNHH TM VA DICH VU DU LICH QUANG ĐA THANH ........................11
I. Tông Quan Vê Công Ty TNHHTM Va Dich vu Du lich Quang Đa Thanh: ........11
1. Qua Trinh Phat Triên cua Công Ty TNHHTM Va Dich vu Du lich Quang Đa
Thanh:..................................................................................................................11
1.1 Môt sô thông tin vê công ty:..........................................................................11
1.2 Qua trinh hinh thanh va phat triên:................................................................11
2.1Chưc năng: .....................................................................................................11
2.2Nhiêm vu: .......................................................................................................12
2.3 Cơ câu tô chưc bô may quan ly:....................................................................13
3. Cơ sơ vât chât ki thuât:....................................................................................16
4. Hê thông cac san phâm cua công ty: ...............................................................16
II. Tinh Hinh Kinh Doanh Tai Doanh Nghiêp ....................................................18
1.Kêt qua kinh doanh cua công ty: ......................................................................18
2. Cơ câu doanh thu trong hoat đông kinh doanh lư hanh cua công ty tư năm
2009 đên năm 2010: ............................................................................................19
3. Tinh hinh khai thac khach du lich cua công ty trong thơi gian qua: ...............20
III/ Thực trạng vận dụng chính sách thu hút khách du lịch nội địa trong công ty
TNHH và dịch vụ Quảng Đà thành. ....................................................................22
1. Thực trạng vận dụng chính sáchthu hút khách du lịch nội địa........................22
2. Đánh giá về việc vận dụng chính sách thu hút khách du lịch nội địa trong hoạt
động kinh doanh của công ty TNHH Du Lịch Quảng Đà Thành:.......................24
PHÂN III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT KHÁCH DU LỊCH
NỘI ĐỊA TẠI CÔNG TY TNHH TM VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH ..................26
QUẢNG ĐÀ THÀNH.........................................................................................26
I. Cơ Sơ Đưa Ra Giai Phap: ................................................................................26
1. Môi trương vi mô: ...........................................................................................26
2. Môi trương vi mô: ...........................................................................................29
II.Một số giải pháp nhằm thu hút khách du lịch nội địa tại công ty TNHH TM
Và Dich Vụ Du lịch Quảng Đà Thành ................................................................29
Trong nền kinh tế thị trường, bất kỳ một doanh nghiệp kinh doanh nào muốn tồn tại và phát triển đều phải vận dụng marketing vào trong quá t
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement