Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By meo_khung_1201
#748673 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh
Chuyên đề thực tập
GVHD: Th.S Đặng Ngọc Sự
Sinh viên: Nguyễn Thị Hải
Lớp: QTKD Tổng hợp 49B
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ
LỜI MỞ ĐẦU ...............................................................................................................1
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NHNo&PTNT CẨM XUYÊN- HÀ TĨNH ..........3
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của NHNo& PTNT huyện Cẩm Xuyên...............3
1.1.1. Sự ra đời ...............................................................................................................3
1.1.2. Quá trình phát triển..............................................................................................3
1.1.2.1. Thời kỳ đầu tái lập Tỉnh( 1991-1995) ...............................................................3
1.1.2.2. Thời kỳ củng cố và phát triển( 1996- 2000, 2001 đến nay) ..............................6
1.2. Tổ chức bộ máy......................................................................................................9
1.2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy ...........................................................................................9
1.2.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban ...........................................................10
1.3. Đặc điểm kinh tế- kỹ thuật có ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng tại NHNo&PTNT
Cẩm Xuyên...........................................................................................................12
1.3.1. Chính sách của nhà nước về tín dụng ngân hàng ..............................................12
1.3.2 Môi trường cạnh tranh ........................................................................................13
1.3.3. Đặc điểm của khách hàng ..................................................................................15
1.3.4. Năng lực của NHNo&PTNT Cẩm Xuyên và chất lượng cán bộ tín dụng..........16
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHNo&PTNT CẨM
XUYÊN- HÀ TĨNH............................................................................................18
2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ...........................................................18
2.1.1. Khái quát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh .............................................18
2.1.2. Tình hình huy động và sử dụng vốn ...................................................................20
2.1.3. Hoạt động tín dụng.............................................................................................22
2.1.3.1. Tình hình dư nợ tín dụng.................................................................................22
2.1.3.2. Chất lượng tín dụng.........................................................................................25
2.1.3.3. Đánh giá chung về hoạt động tín dụng............................................................26
Rủi ro là vốn có của nền kinh tế thị trường, gắn liền với khả năng thu lợi nhuận cao thì bao giờ cũng xuất hiện tiềm tàng rủi ro cao. Trong lĩnh vực Ngân hàng r
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement