Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By luungoclong_2
#748485 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Chính sách bảo hộ hợp lý sản xuất trong nước của một số quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

nhưng để thực hiện và thu được lợi ích thực sự bảo hộ hợp lý không phải là
đơn giản. Và Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế chung đó. Đây chính là
lý do tác giả chọn viết khoá luận tốt nghiệp với đề tài “Chính sách bảo hộ
hợp lý sản xuất trong nước của một số quốc gia trên thế giới và bài học
kinh nghiệm cho Việt Nam.”.
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng của đề tài này là chính sách bảo hộ hợp lý theo quy định của
WTO, thực tiễn áp dụng chính sách bảo hộ hợp lý của một số quốc gia tiêu
biểu trên thế giới như Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc… và một số kinh nghiệm cho
Việt Nam về bảo hộ hợp lý trong quá trình hội nhập. Do phạm vi đề tài khá
rộng nên khoá luận không thể đi sâu, chi tiết vào từng biện pháp bảo hộ cụ thể
áp dụng của từng quốc gia trong từng ngành nghề, mà chỉ phân tích những nét
chung , những nét cơ bản nhất về chính sách bảo hộ hợp lý của các quốc gia
này và rút ra một số kinh nghiệm áp dụng chính sách bảo hộ hợp lý của Việt
Nam trong thời kỳ hội nhập.
3. Mục đích nghiên cứu
Thông qua việc nghiên cứu Chính sách bảo hộ hợp lý sản xuất trong
nước của một số quốc gia trên thế giới sẽ có ý nghĩa nhất định đối với một
nước đang phát triển như Việt Nam. Những kinh nghiệm trong việc sử dụng
các bịên pháp bảo hộ hơp lý của các quốc gia, đặc biệt là của những trụ cột
kinh tế thế giới như Mỹ, EU, và Trung Quốc sẽ là cơ sở thực tiễn để Việt
Nam tiến hành xây dựng, phát triển và hoàn thiện chính sách bảo hộ hợp lý
tuân thủ theo những quy định của WTO, cũng như sẽ giúp Việt Nam có thêm
kinh nghiệm để tiếp cận thị trường đầy tiềm năng của những nước này.
4. Kết cấu khoá luận
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, khoá luận này bao gồm 3
chương:
Chính sách bảo hộ từ xưa tới nay luôn tồn tại như một chính sách thiết yếu và quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của mọi quốc gia bởi tất cả các quốc
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement