Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By be.always
#748470 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế tại Việt Nam: thực trạng và giải pháp
2
quyết định chọn đề tài “Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế
tại Việt Nam: thực trạng và giải pháp” cho khoá luận tốt nghiệp của mình.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu: làm sáng tỏ về mặt lý luận vấn đề bảo hộ quyền
sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, đánh giá thực trạng bảo hộ sáng chế tại
Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động
bảo hộ sáng chế tại Việt Nam
Nhiệm vụ nghiên cứu:
- Nghiên cứu sáng chế với tư cách là một đối tượng của quyền sở hữu
công nghiệp
- Nghiên cứu hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật
và các điều ước quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế
- Nghiên cứu thực trạng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng
chế tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay: đăng ký xác lập quyền, xâm phạm
quyền và hoạt động thực thi bảo hộ, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả
bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: tình hình bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối
với sáng chế tại Việt Nam
Phạm vi nghiên cứu:
- Về mặt không gian: nghiên cứu bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối
với sáng chế trên lãnh thổ Việt Nam.
- Về mặt thời gian: nghiên cứu bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối
với sáng chế tại Việt Nam từ năm 1981 đến nay.
4. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp tổng kết thực tiễn
- Phương pháp thống kê
- Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh
Hoạt động bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế tại Việt Nam trong mấy năm trở lại đây đã có những bước chuyển biến khả quan, song vẫn tồn tại nhiều
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement