Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ludinh_thien
#748456 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nghiên cứu phát triển nghiệp vụ quyền chọn tiền tệ tại các Ngân hàng thương Mại Việt Nam
2
1.4.3.6. Tỷ giá thực hiện ( alternative option strike price)......................26
1.4.4. Mô hình định giá quyền chọn tiền tệ...................................................26
1.4.4.1. Định giá quyền chọn theo mô hình Black – Scholes...................26
1.4.4.2 Hạn chế của công thức Black-Scholes và công thức bổ sung .....27
1.4.5. Các mô hình chiến lược kinh doanh quyền chọn tiền tệ ...................28
1.4.5.1.Chiến lược Short Straddle ...........................................................28
1.4.5.2.Chiến lược Short Strangle ...........................................................33
1.4.5.3. Chiến lược Long Put Butterfly....................................................37
1.4.5.4. Chiến lược Long Condor:..........................................................40
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI VÀ PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ
QUYỀN CHỌN TIỀN TỆ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT
NAM..........................................................................................................................43
2.1. KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ PHÁT TRIỂN THỊ
TRƯỜNG QUYỀN CHỌN TIỀN TỆ TẠI VIỆT NAM ......................................43
2.1.1. Sự cần thiết của việc triển khai thị trường quyền chọn tiền tệ tại
Việt Nam..........................................................................................................43
2.1.1.1 Nhu cầu phòng ngừa rủi ro tỷ giá của các doanh nghiệp Việt
Nam..........................................................................................................43
2.1.1.2. Nhu cầu đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ của các Ngân hàng
thương mại Việt Nam...............................................................................45
2.1.2. Thực trạng thị trường quyền chọn tiền tệ tại Việt Nam hiện nay ..46
2.1.2.1. Về thị trường công cụ phái sinh nói chung.................................46
2.1.2.2. Về thị trường quyền chọn tiền tệ nói riêng .................................50
2.1.3. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai, phát triển
thị trường quyền chọn tiền tệ tại Việt Nam .................................................55
2.1.3.1. Thuận lợi.....................................................................................55
2.1.3.2. Khó khăn.....................................................................................57
2.2. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ QUYỀN
CHỌN TIỀN TỆ TẠI MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM..62
Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên WTO vào tháng 112006 và bắt đầu thực hiện các cam kết với tổ chức này vào tháng 1-2007. Căn cứ theo lộ trình gia nhậ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement