Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By traitimmauhong93
#748453 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp thúc đẩy quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp tại Việt Nam và kế hoạch niêm yết cổ phiếu của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán
2
lớn, tiến tới niêm yết cổ phiếu của các doanh nghiệp này trên thị trường chứng
khoán trong và ngoài nước.
Bài viết này tập trung vào quá trình chuyển đổi các doanh nghiệp Nhà Nước,
quá trình tiếp nhận phần vốn Nhà Nước tại các doanh nghiệp của Tổng công ty Đầu
tư và Kinh doanh Vốn Nhà Nước và kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên thị trường
chứng khoán.
2.
Tình hình nghiên cứu
Việc chuyển đổi mô hình kinh tế từ kế hoạch hóa tập trung bao cấp sang cơ
chế thị trường, chuyển đổi mô hinh doanh nghiệp từ doanh nghiệp 100% vốn Nhà
Nước thành các công ty TNHH và công ty cổ phần đã có rất nhiều đề tài nghiên
cứu, tổng hợp trong nhiều giai đoạn của quá trình cải cách doanh nghiệp. Thực tế
những đề tài đó cũng là một trong những vấn đề về lý luận và thực tiễn để góp phần
thúc đẩy quá trình chuyển đổi các doanh nghiệp tại Việt Nam.
Vấn đề tiếp nhận vốn Nhà Nước tại các doanh nghiệp nay chính phủ không
giao cho các địa phương, các bộ, ngành ... như trước kia nữa mà giao cho Tổng
công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà Nước. Đây là vấn đề không mới trên bình
diện quốc tế nhưng đối với Việt Nam thì đó là vấn đề còn mất nhiều thời gian để
hoàn thiện. Chính phủ giao quyền tiếp nhận và quản lý vốn Nhà Nước tại doanh
nghiệp cho Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà Nước sẽ đặt lên vai Tông
công ty nhiệm vụ thúc đẩy hơn nữa quá trình cổ phần hóa và niêm yết cổ phiếu của
các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán, mở ra một trang mới trong quá trình
chuyển đổi doanh nghiệp Nhà Nước.
3.
Mục đích nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu chính của luận văn là phân tích và đánh giá quá trình
chuyển đổi mô hình kinh tế và mô hình doanh nghiệp từ khi có chương trình cải
cách của chính phủ, tập trung vào giai đoạn 15 năm trở lại đây đồng thời rút ra kết
Quá trình cải cách doanh nghiệp Nhà Nước từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung cao cấp sang cơ chế thị trường tại Việt Nam đã diễn ra được 20 năm nếu tính mốc đầu ti
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement