Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By baouyen2210
#748447 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Quản trị ảnh hưởng của khu vực kinh tế ngầm tại Việt Nam
ii
3.1.2. Đặc điểm của khu vực kinh tế ngầm tại Việt Nam................................713.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển của khu vực kinh tế ngầm ở
nước ta
73
3.1.4. Những khó khăn chung khi tiến hành khảo sát khu vực kinh tế ngầm
tại nước ta (từ kinh nghiệm khảo sát ở Hà Nội) ......................................................773.2. ĐÁNH GIÁ ĐỘ LỚN CỦA KHU VỰC KINH TẾ NGẦM Ở VIỆT NAM ........ 79
3.2.1. Đánh giá chung......................................................................................793.2.2. Đánh giá bằng phương pháp tỷ lệ co giản tiêu thụ điện năng/mức tăng
GDP
82
3.2.3. Đánh giá bằng phương pháp tỷ lệ thất nghiệp – việc làm .....................84
3.3. ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA KINH TẾ NGẦM ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN (QUA KHẢO SÁT TẠI TP. HÀ NỘI)..................................................
91
3.3.1. Ảnh hưởng của kinh tế ngầm tới năng lực sản xuất ..............................913.3.2. Ảnh hưởng của kinh tế ngầm tới phát triển kinh tế vĩ mô.....................943.3.3. Ảnh hưởng của kinh tế ngầm tới vấn đề an sinh xã hội ........................99
3.4. MỘT SỐ VẤN ĐỀ RÚT RA TỪ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ KHU VỰC KINH TẾ NGẦM TẠI HÀ NỘI ..............................................................................................
100
CHƯƠNG IV. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ QUẢN LÝ KHU VỰC KINH TẾ NGẦM TẠI VIỆT NAM ...........................................................1034.1. PHƯƠNG HƯỚNG QUẢN LÝ KHU VỰC KINH TẾ NGẦM TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008-2015 ..........................................................................................
103
4.2. CÁC GIẢI PHÁP CƠ BẢN - DÀI HẠN..........................................................
106
4.2.1. Ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển bền vững.........................................1064.2.2. Phát triển nông thôn ............................................................................1064.2.3. Phát triển khu vực kinh tế chính thức ở thành thị ...............................1114.2.4. Phát triển thị trường lao động..............................................................112
4.3. CÁC GIẢI PHÁP CẤP THIẾT – NGẮN HẠN................................................
114
KẾT LUẬN ..........................................................................................................117DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ...........................................................119PHỤ LỤC ................................................................................................................vi
Kinh tế ngầm là khái niệm không xa lạ gì đối với các nước phát triển, nhưng lại là một hiện tượng mới ở các nước đang phát triển, đặc biệt là ở các nước có nền
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement