Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By lucky_star200070
#748433 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tự do hoá dòng vốn trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế với vấn đề an ninh tài chính quốc gia tại Việt Nam
2.2.2.
Hoạt động của hệ thống ngân hàng.......................................................
27
2.2.3.
Hoạt động của thị trường tài chính........................................................
27
2.3.
Yếu tố ảnh hưởng đến an ninh tài chính cá nhân và hộ gia đình.............. 28
2.4.
Yếu tố bảo mật thông tin tài chính.........................................................
28
3. Một số tiêu chuẩn, chỉ tiêu đánh giá an ninh tài chính quốc gia....................29
3.1.
Tiêu chuẩn đánh giá an ninh tài chính công ........................................... 29
3.2.
Tiêu chuẩn đánh giá an ninh tài chính doanh nghiệp .............................. 32
3.2.1.
Yếu tố chính sách quản lý của mỗi doanh nghiệp................................... 32
3.2.2.
Yếu tố hoạt động của hệ thống ngân hàng ............................................. 32
3.2.3.
Yếu tố hoạt động của thị trường tài chính .............................................. 33
3.3.
Tiêu chuẩn đánh giá an ninh tài chính dân cư và hộ gia đình .................. 34
III.
TÁC ĐỘNG CỦA TỰ DO HOÁ DÒNG VỐN TỚI AN NINH TÀI CHÍNH
QUỐC GIA.................................................................................................................
35
1. Cơ hội và thách thức của quá trình tự do hoá dòng vốn ................................35
1.1.
Cơ hội ..................................................................................................
35
1.2.
Thách thức ...........................................................................................
36
1.2.1.
Nguy cơ rủi ro về tỷ giá.........................................................................
36
1.2.2.
Nguy cơ tháo chạy vốn (hay đảo ngược dòng vốn – capital flight).......... 36
1.2.3.
Nguy cơ các khoản nợ gia tăng .............................................................
37
1.2.4.
Nguy cơ lạm phát..................................................................................
37
1.2.5.
Nguy cơ rủi ro về đạo đức.....................................................................
37
2. Mối liên quan giữa tự do hoá dòng vốn và khủng hoảng an ninh tài chính quốc gia.................................................................................................................38
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH TỰ DO HOÁ DÒNG VỐN VÀ SỰ ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI AN NINH TÀI CHÍNH QUỐC GIA TẠI VIỆT NAM .................... 40
I.
THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH TỰ DO HOÁ DÒNG VỐN TẠI VIỆT NAM....40
1.1.
Quá trình tự do hoá lãi suất ...................................................................
40
1.2.
Quá trình tự do hoá ngoại tệ ..................................................................
43
1.2.1.
Tự do hoá tỷ giá....................................................................................
43
1.2.2.
Tự do hoá chu chuyển ngoại tệ..............................................................
46
1.2.3.
Tự do hoá chuyển đổi ngoại tệ ..............................................................
47
Hiện nay, không chỉ các dòng vốn trong nước được quản lý thông thoáng hơn mà các dòng vốn nước ngoài cũng được chảy vào nước ta dưới nhiều hình thức và kênh huy
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement