Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Tuathal
#748427 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Môi trường trong việc phát triển bền vững ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp
công nghiệp hóa với tốc độ nhanh nhất định sẽ đi kèm với việc hủy hoại môi
trường sống của con người. Hiện nay, nhằm khắc phục những hậu quả nặng
nề do ô nhiễm môi trường gây ra con người đã và đang áp dụng nhiều biện
pháp thích hợp khác nhau, trong đó biện pháp có tính lâu dài là giáo dục và
nâng cao nhận thức của con người về bảo vệ môi trường.
Là một sinh viên, hơn nữa lại được tiếp cận với môn học kinh tế môi
trường từ năm thứ hai trên giảng đường đại học, em đã tích lũy được một số
kiến thức nhất định về môi trường, hiểu được rõ vai trò của môi trường đối
với đời sống kinh tế - xã hội của con người và tầm quan trọng của việc bảo
vệ môi trường. Chính vì thế, em đã lựa chọn đề tài: “Môi trường trong việc
phát triển bền vững ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp” cho khóa luận
tốt nghiệp của mình.
2. Mục tiêu nghiên cứu.
Thông qua việc nghiên cứu bản chất, các quy định pháp lý, lý luận
cũng như thực trạng mối quan hệ giữa môi trường và phát triển kinh tế - xã
hội ở Việt Nam để thấy được những mặt còn tồn tại, từ đó đưa ra một số giải
pháp, kiến nghị giải quyết hài hòa mối quan hệ này để đạt được mục tiêu
phát triển bền vững.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu:
 Lý luận về mối quan hệ giữa môi trường và phát triển kinh tế - xã hội.
 Thực trạng vấn đề môi trường trong việc phát triển bền vững ở Việt
Nam.
Phát triển bền vững có thể xem như là một cách phát triển mới, có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình phát triển của nhân loại. Quan điểm phát triển này
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement