Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By cammje_cammje_05
#748381 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng nhượng quyền thương mại ở Việt Nam
Khóa luận tốt nghiệp Nguyễn Thu Trang – KT 29D
Đề tài nghiên cứu một số vấn đề lý luận về nhượng quyền thương mại nói chung và
hợp đồng nhượng quyền thương mại nói riêng, đồng thời nghiên cứu một số nét cơ
bản về hệ thống pháp luật Việt Nam về hợp đồng nhượng quyền thương mại, kết
hợp với việc xem xét thực trạng hoạt động nhượng quyền thương mại ở Việt Nam.
Trên cơ sở đó đưa ra một số đánh giá và kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy phạm
pháp luật điều chỉnh hợp đồng nhượng quyền thương mại ở Việt Nam.
3. Phương pháp nghiên cứu:
Luận văn lấy phương pháp duy vật Mac- Lênin làm phương pháp chủ đạo trong quá
trình nghiên cứu đề tài. Ngoài ra luận văn còn sử dụng một số phương pháp khác
không thể thiếu trong nghiên cứu khoa học pháp lý như phương pháp phân tích
tổng hợp, phương pháp đối chiếu so sánh, phương pháp liệt kê…các phương pháp
này được sử dụng đan xen lẫn nhau để có thể xem xét một cách toàn diện các vấn
đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng nhượng quyền thương mại.
4. Cơ cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, bố cục của luận văn
gồm:
Chương 1: Một số vấn đề lý luận về nhượng quyền thương mại và hợp đồng
nhượng quyền thương mại
Chương 2: Pháp luật về hợp đồng nhượng quyền thương mại ở Việt Nam và kinh
nghiệm pháp luật quốc tế
Chương 3: Thực trạng hoạt động nhượng quyền thương mại ở Việt Nam. Một
sốđánh giá và kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam
về hợp đồng nhượng quyền thương mại
Nhượng quyền thương mại là cách kinh doanh đang phổ biến và lan rộng khắp nơi trên thế giới. Theo thống kê năm 2001, tại Mỹ có khoảng 800.000 cơ sở kinh
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement