Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Pyt
#748333 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng cổ phần hóa các ngân hàng thương mại nhà nước ở nước ta hiện nay và các vấn đề phát sinh trong thực tế
Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp
Tr­êng §¹i Häc LuËt Hµ Néi
NguyÔn §øc Anh
Líp KT29E
2
- Các văn bản pháp luật thực định về cổ phần hóa ngân hàng thương mại
nhà nước.
- Thực trạng cổ phần hóa các ngân hàng thương mại nhà nước ở nước ta
hiện nay và các vấn đề phát sinh trong thực tế
Với đề tài là “ Cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước – thực trạng
và giải pháp”, khóa luận không nghiên cứu tất cả các vấn đề có liên quan tới quá
trình cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước mà chỉ tập trung phân tích
một số cơ sở lí luận quan trọng và thực tiễn điển hình cũng như những quy định
của pháp luật hiện hành về cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước.
Để làm rõ các vấn đề cần nghiên cứu, khóa luận sử dụng các phương
pháp: Phân tích, tổng hợp, đối chiếu so sánh. Các phương pháp này được thực
hiện trên nền tảng của phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin
3. ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài:
Cho đến thời điểm hiện nay, những công trình nghiên cứu khoa học về
vấn đề cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước ở nước ta còn rất ít, hầu
như là chưa có. Trước thực tế như vậy, khóa luận được thực hiện và có một số ý
nghĩa như sau:
- Hệ thống hóa một số quan điểm lí luận cũng như những vấn đề trong
thực tiễn cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước.
- Phân tích những cơ sở pháp lí của cổ phần hóa ngân hàng thương mại
nhà nước, chỉ rõ những điểm tích cực cũng như hạn chế của chúng. Bên cạnh đó,
đưa ra những kiến nghị hoàn thiện pháp luật nhằm thúc đẩy tiến trình cổ phần
hóa ngân hàng thương mại nhà nước.
Ngân hàng thương mại nói chung và ngân hàng thương mại nhà nước nói riêng là định chế tài chính trung tâm và có đóng vai trò rất quan trọng trong hệ thống các t
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement