Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Bartlett
#748195 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Bài nhóm: Những vấn đề cơ bản về Sở giao dịch chứng khoán và liên hệ thực tiễn Việt Nam
Những vấn đề cơ bản về Sở giao dịch chứng khoán và liên hệ thực tiễn Việt Nam
Nhóm 3 – Lớp thị trường chứng khoán(210)_5 - 2 -
Ưu điểm: Thành viên vừa là người tham gia giao dịch, vừa là người quản lý
sở nên chi phí thấp và dễ ứng phó với tình hình thay đổi trên thị trường.
SGDCK Hàn Quốc, NewYork, Tokyo, Thái Lan… tổ chức theo hình thức
sở hữu thành viên.
1.2.2. Hình thức công ty cổ phần:
SGDCK được tổ chức dưới hình thức một công ty cổ phần đặc biệt do các
công ty chứng khoán thành viên, ngân hàng, công ty tài chính, bảo hiểm tham
gia sở hữu với tư cách là cổ đông.
Tổ chức, hoạt động của SGDCK theo Luật công ty và hoạt động hướng tới
mục tiêu lợi nhuận.
Mô hình áp dụng ở Đức, London, Malaysia và Hồng Kông.
1.2.3. Hình thức sở hữu Nhà nước:
Chính phủ hoặc một cơ quan của Chính phủ đứng ra thành lập, quản lý và sở
hữu một phần hay toàn bộ vốn của SGDCK.
Ưu điểm: Không chạy theo mục tiêu lợi nhuận, nên bảo vệ được quyền lợi
của nhà đầu tư. Trường hợp cần thiết có thể can thiệp để thị trường được hoạt
động ổn định, lành mạnh.
Hạn chế: Thiếu tính độc lập, cứng nhắc, chi phí lớn và kém hiệu quả.
Mô hình áp dụng ở Varsavar, Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ)…
Trong các hình thức trên, hình thức sở hữu thành viên là phổ biến nhất. Hình
thức này cho phép SGDCK có quyền tự quản ở mức độ nhất định, nâng cao
được tính hiệu quả và sự nhanh nhạy trong vấn đề quản lý so với hình thức sở
hữu của Chính phủ. Tuy nhiên, trong những hoàn cảnh lịch sử nhất định, việc
chính phủ nắm quyền sở hữu và quản lý SGDCK sẽ cho phép ngăn ngừa sự lộn
xộn, không công bằng khi hình thức sở hữu thành viên chưa được bảo vệ bằng
hệ thống pháp lý đầy đủ và rõ ràng. Ví dụ như ở Hàn Quốc, SGDCK được
thành lập từ năm 1956 nhưng đến năm 1963 bị đỗ vỡ phải đóng cửa 57 ngày,
sau đó Nhà nước đã phải đứng ra nắm quyền sở hữu SGDCK trong thời gian
Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) là thị trường giao dịch chứng khoán được thực hiện tại một địa điểm tập trung gọi là sàn giao dịch (trading floor) hay thông q
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement