Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By rongconmangkinh
#748163 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kích cầu đầu tư - Lý thuyết và thực tiễn
Kích cầu đầu tư – Lý thuyết và thực tiễn
- 2 -
MỤC LỤC
LƠÌ NÓI ĐẦU…………………………………………..……………………….1Chương I: Lí luận chung về kích cầu đầu tư………….…………………………4 I. Đầu tư và cầu đầu tư………………………………………………………..4 1. Khái niệm về đầu tư……………..………………………………………4 2. Cầu đầu tư…………………..……………………………………………4 2.1. Khái niệm………………...…………………………………………….4 2.2. Các nhân tố tác động tới cầu đầu tư……………...…………………….4 2.2.1. Lợi nhuận kì vọng…………………………………………………..4 2.2.2. Lợi nhuận thực tế……………………………………………………6 2.2.3. Lãi suất tiền vay………….………………………………………….7 2.2.4. Tốc độ phát triển của sản lượng quốc gia………….………………..8 2.2.5. Chu kì kinh doanh…………………………………...……………...10 2.2.6. Đầu tư nhà nước……………………..…..…………………………11 2.2.7. Môi trường đầu tư……………………..……….……………………11 2.2.8. Thuế thu nhập doanh nghiệp………......……………………………12 II. Một số vấn đề về kích cầu và kích cầu đầu tư………..……......................13 1. Thế nào là kích cầu…………………..…………………………………13 1.1.Khái niệm……………………………..………………………………13 1.2. Nguồn gốc và cơ sở của chính sách…………...…………………13 1.3. Mục đích của chính sách kích cầu………………………………15 1.4. Nguyên tắc cơ bản của kích cầu…………………………………15 1.5. Điều kiện áp dụng các biện pháp kích cầu……..….…………………18 2. Kích cầu đầu tư…………………………………………………………18 2.1. Khái niêm…………..………………………………...………………18 2.2. Phân biệt kích cầu đầu tư và kích cầu tiêu dùng………..……………18 2.3. Ý nghĩa của kích cầu đầu tư……………….…………………………19 2.4. Tác động của kích cầu đầu tư……………...…………………………19 2.4.1. Tác động tích cực……………………………..……………………19 2.4.2. Tác động tiêu cực……………..……………………………………22 2.5. Nguồn vốn cho kích cầu đầu tư………...………….…………………24 2.5.1. Vốn trái phiếu chính phủ……………………...……………………24 2.5.2. Vốn ngân sách nhà nước……………………...……………………25 2.5.3. Quỹ dự trữ ngoại hối………………………….……………………25 2.5.4. In tiền……………………………………….………………………26 2.5.5. Vay nợ nước ngoài…………………………………………………26 2.5.6. Trì hoãn trả nợ…………………………..…………………………27 2.6. Các công cụ, biện pháp sử dụng………...……………………………27 2.6.1. Nhóm chính sách tiền tệ……………………….…………………27 2.6.2. Nhóm chính sách tài khóa……………………….…………………30 2.6.3. Nhóm chính sách giải pháp khác……………………...……………30 2.7. Kinh nghiệm kích cầu đầu tư trên thế giới………………………32 2.8. Nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả kích cầu đầu tư………..……………34 2.8.1. Độ trễ chính sách…………………………………...………………34
Bằng việc xem xét lại các lý thuyết kinh tế đang được áp dụng hiện nay đặc biệt là lý thuyết bàn tay hữu hình với sự can thiệp điều tiết nền kinh tế của nhà nướ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement