Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thattinhco8000
#747844 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phân tích các vấn đề xẩy ra trong quá trình XKLĐ và sự quản lý của Nhà Nước về XKLĐ.
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ NHÀ
NƯỚC VỀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG
1.1 một số khái niệm
Lao động: Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra
của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội. Lao động có năng suất ,
chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước.
theo Bộ Luật Lao Động của Việt Nam ban hành ngày 23/6/1994 quy định:
Người trong độ tuổi lao động là từ 15 tuổi đến 60 tuổi đối với nam và từ 15
tuổi đến 55 tuổi đối với nữ.
Quản lý nhà nước về lao động : Quản lý nhà nước về lao động là quản lý
của cơ quan nhà nước ( từ TW đến địa phương, cơ sở) về số lượng và chất
lượng lao động trên cơ sở đó quyết định chính sách quốc gia, quy hoạch kế
hoạch về nguồn nhân lực cũng như đào tạo, bồi dưỡng phân bổ và sử dụng
lao động toàn xã hội đạt được hiểu quả cao nhất theo định hướng của nhà
nước và được cụ thể hóa trong những quy định pháp luật
Người lao động đi làm ở nước ngoài ( lao động xuất khẩu) là công dân
Việt Nam cư trú tại Việt Nam, có đủ các điều kiện theo quy định của Pháp
luật Việt nam và pháp luật nước tiếp nhận người lao động, đi làm việc ở
nước ngoài theo quy định của luật này.
Hợp động cung ứng lao động là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa doanh
nghiệp , tổ chức sự nghiệp của Việt nam với bên ngoài về điều kiện, nghĩa
vụ vủa các bên trong việc cung ứng và tiếp nhận nguời lao độngViệt Nam đi
làm việc ở nước ngoài.
Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là sự thỏa thuận
bằng văn bản giữa doanh nghiệp với người lao động về quyền , nghĩa vụ của
các bên trong việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Xuất khẩu lao động là một hoạt động KT – XH góp phần nâng cao trình độ nguồn nhân lực, giải quyết việc làm tăng thu nhập cho người lao động, theo đó tăng hiểu b
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement