Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By True
#747806 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nguồn nhân lực Việt nam- lợi thế- thách thức- xu hướng phát triển
2
PhầnI: Nguồn nhân lực
1. Các khái niệm
1.1 Khái niệm về nguồn nhân lực
- Nguồn nhân lực là nguồn lực về cong người và được nghiên cứu dưới
nhiều khía cạnh khác nhau:
+ Nguồn nhân lực với tư cách là nguồn cung cấp sức lao động cho xã hội bao
gồm toàn bộ dân cư có cơ thể phát triển bình thường(không có khuyến tật
hoặc dị tật bẩm sinh)
+ Nguồn nhân lực với tư cách là một yếu tố của sự phát triển kinh tế-xã hội
là khái niệm lao động của xã hội được hiểu theo nghĩa hẹp hơn bao gồm
nhóm dân cư trong độ tuổi lao động có khả năng lao động. Với cách hiểu này
nguồn nhân lực tương đương với nguồn lao động
+ Nguồn nhân lực còn có thể hiểu là tổng thể cá nhân những con người cụ
thể tham gia vào quá trình lao động, là tổng thể các yếu tố về thể chất và tinh
thần được huy động trong quá trình lao động, là tổng thể các yếu tố về thể
chất và tinh thần được huy động vào quá trình lao động bao gồm những
người từ giới hạn dưới độ tuổi lao động trở lên (ở nước ta là tròn 15 tuổi)
1.2 Các khái niệm có liên quan
- Vốn nhân lực: là kiến thức, tay nghề mà người lao động tiếp thu được
thông qua giáo dục, đào tạo từ thời niên thiếu cho tới khi trưởng thành,
cũng như trong quá trình lao động
- Đào tạo nguồn nhân lực: là quá trình trang bị kiến thức nhất định về
chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động để họ có thể đảm nhận được
một công việc nhất định
- Phát triển nguồn nhân lực con người theo Liên Hợp Quốc là quá trình làm
biến đổi về số lượng chất lượng và cơ cấu nguồn nhân lực ngày càng đáp
ứng tốt hơn yêu cầu nền kinh tế xã hội, bao gồm tăng thể lực, trí lực, khả
năng nhận thức và tiếp thu kiến thức, tay nghề,tính năng động xã hội và
Đất nước ta vốn bị coi là một nước nhỏ bé và lạc hậu nhưng chúng ta vẫn làm nên những trang sử hào hùng cho dân tộc bằng chiến thắng vẻ vang trước các đế quốc x
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement