Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Ronit
#747770 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: CƠ CHẾ QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP
§Ò ¸n m«n häc
§ç ThÞ Thanh Th¶o
Líp: Lao ®éng 46B
2
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Hiện nay Nhà Nước đã đang thực hiện cải cách chế độ tiền lương trong
các khu vực nói chung và DNNN nói riêng, từng bước trả lương đúng giá trị.
Đổi mới chính sách tiền lương đã góp phần tạo điều kiện thúc đẩy sự đổi mới
hoạt động tăng sức cạnh tranh cho DNNN.Các chính sách này Mục đích
nghiên cứu:
-
Nghiên cứu lý luận về tiền lương, thu nhập.
-
Phân tích đánh giá thực trạng chính sách tiền lương đối với DNNN.
-
Đề xuất quan điểm, phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện
chính sách tiền lương, và tăng cường quản lý Nhà Nước về tiền lương, thu
nhập đối với DNNN.
2. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu:
-
Đối tượng tập trung là chính sách tiền lương và quản lý nhà nước về
tiền lương đối với DNNN .
-
Phạm vi nghiên cứu là mối quan hệ lao động- Doanh nghiệp- Nhà Nước.
-
Từ đó kiến nghị một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý Nhà
Nước về tiền lương đối với DNNN.
3. Phương pháp nghiên cứu:
Sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, so sánh tổng hợp, đánh giá
thực trạng.
4. Kết cấu đề tài:
- Mở đầu.
Hiện nay Nhà Nước đã đang thực hiện cải cách chế độ tiền lương trong các khu vực nói chung và DNNN nói riêng, từng bước trả lương đúng giá trị. Đổi mới chính sá
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement