Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By coffee_love_1010
#747762 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Các phương pháp đánh giá thực hiện công việc.
§Ò ¸n m«n häc
GVHD: Th.s. NguyÔn §øc Kiªn
2
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
1. Đánh giá thực hiện công việc
:
1.1. Khái niệm:
"Đánh giá thực hiện công việc được hiểu là "sự đánh giá có hệ thống và chính
thức tình hình thực hiện công việc của người lao động trong quan hệ so sánh
với tiêu chuẩn đã được xây dựng và thảo luận về sự đánh giá đó với người lao
động"
1
.
Đánh giá thực hiện công việc là một hệ thống chính thức tức là nó bao gồm cả
một tiến trình đánh giá khoa học có bài bản và có tính thống nhất. Hệ thống
đánh giá này phải được thực hiện theo định kỳ tuỳ theo tính chất của mỗi loại
công việc tuỳ mức độ kinh doanh cũng như quy mô của doanh nghiệp.
Đánh giá thực hiện công việc là một hoạt động quản lý nguồn nhân lực quan
trọng và luôn luôn tồn tại trong tất cả các tổ chức. Mặc dù ở công ty nhỏ đánh
giá thực hiện công việc được thực hiện một cách không chính thức thông qua
sự đánh giá hàng ngày của người giám sát với các nhân viên và sự đánh giá
góp ý lẫn nhau giữa các nhân viên nhưng hầu hết các tổ chức đều xây dụng
cho mình một hệ thống đánh giá chính thức. Trong hệ thống đó tình hình hoàn
thành nhiệm vụ công việc của người lao động được đánh giá theo những
khoảng thời gian quy định với việc sử dụng những phương pháp đánh giá đã
được thiết kế một cách có lựa chọn tuỳ thuộc mục đích của đánh giá.
Việc đánh giá năng lực nhân viên nằm trong chuỗi hoạt động nhằm thu hút,
duy trì và phát triển nguồn nhân lực thuộc nội dung của chiến lược quản lý và
phát triển nguồn nhân lực. Chính vì vậy hệ thống đánh giá phải được xây dựng
thật chi tiết, khoa học và phù hợp với mô hình văn hoá của doanh nghiệp mới
đảm bảo tính hiệu quả. Một chiến lược quản lý nhân lực dựa trên một hệ thống
đánh giá chính xác sẽ giúp cho các nhà quản lý tránh được các vấn đề như
1
ThS.Nguyễn Vân Điềm& PGS.TS.Nguyễn Ngọc Quân(2004). Quản trị nhân lực.TP Hà Nội :NXB Lao
động-Xã hội. Trang 142
Trong thời đại kinh tế thị trường hiện nay, vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đã và đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của các nhà lãnh đạo. Việc sử d
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement